Služby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.


Adresa: Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové
Telefon: +420 770 184 289
E-mail: prevence@laxus.cz
Provozní doba: pondělí-pátek, 8:00-16:00


Poslání

Primární prevence Laxus z.ú. poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a metodických aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Stručná nabídka služeb

Pokud máte zájem o některou z nabízených služeb, využijte výše uvedený kontakt. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců.

Cíle

Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle:

 • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
 • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
 • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
 • Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.

Cílová skupina

 • Primární cílová skupina:
  • žáci základních škol,
  • třídní učitelé,
  • školní metodici prevence.
 • Sekundární cílová skupina:
  • ředitelé škol,
  • rodiče žáků,
  • odborná i laická veřejnost.

Principy

 • Bezpečí
 • Rovný přístup
 • Dobrovolnost
 • Odbornost
 • Komplexnost, kontinuita a systematičnost

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.                                                                                                                 Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.                                                                                   Realizováno za podpory Královehradeckého kraje.