Adiktologické služby

ve vězení

Budova, kde sídlí Centrum adiktologických služeb Nymburk.

Spolupracujeme s klienty ve vězení i po propuštění

Působíme v 10 věznicích ČR

(Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Vinařice, Odolov, Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové + SOVT Pouchov, Vazební věznice Liberec a Světlá nad Sázavou)

 

Kromě věznic je možné se s námi setkat v Hradci Králové a Mladé Boleslavi

 

PO – PÁ: 7 – 17 h

(je třeba se předem telefonicky objednat)

kontakty na pracovníky

Mgr. Lukáš Verner
(vedoucí týmu)

Kancelář: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 735 170 916

e-mail: verner@laxus.cz

 

Mgr. Karolína Zavadilová

Kancelář: Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

tel.: +420 734 316 590

e-mail: zavadilova@laxus.cz

Věznice: Odolov, Světlá n. Sázavou, Pardubice, Valdice

Lenka Chládková, DiS.

Kancelář: Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

tel.: +420 734 319 996

e-mail: chladkova@laxus.cz

Věznice: Odolov, Pouchov, Světlá n. Sázavou, Pardubice

Mgr. Kristýna Maťátková

Kancelář: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 778 457 578

e-mail: matatkova@laxus.cz

Věznice: Jiřice, Světlá n. Sázavou, Vazební věznice Hradec Králové

 

Mgr. Jana Glaserová

Kancelář: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 604 888 504 

e-mail: glaserova@laxus.cz

Věznice: Stráž p.Ralskem, Rýnovice

Bc. Dana Janoušková

Kancelář: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 602 803 279

e-mail: janouskova@laxus.cz

Věznice: Liberec, Rýnovice, Stráž, Jiřice, Vinařice

 

Mgr. Aneta Medková

Kancelář: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 733 494 484

e-mail: medkova@laxus.cz

 
Šárka Brožová, DiS.
 
Kancelář: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
 
 
Našimi klienty jsou uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním jednáním v konfliktu se zákonem a osoby jim blízké.

poskytujeme

Informace
Předávání informací, letáků a dalších materiálů z oblasti zdravotní, sociální a právní, včetně informací o rizicích spojených s užíváním drog.
Poradenství
Je zaměřeno na oblast práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání náročných životních situací.
Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou
Pomoc a podpora při navázání či udržení kontaktu se zdravotními a sociálními službami, institucemi a blízkými osobami.
Doprovod
Doprovod a podpora klienta při kontaktu s institucemi (úřady, léčebná zařízení…).
Pomoc v krizi
Cílem je stabilizace a zvládání akutního stavu a podpora při hledání východisek z náročné životní situace.
Korespondenci s odsouzenými
Podpora a udržení kontaktu s klientem, předávání informací a kontaktů na další služby.
Besedy
Skupinová aktivita určená pro klienty ve výkonu trestu, kdy jsou interaktivní formou zprostředkovávány informace z oblasti práva, zdraví, sociálního zabezpečení, rizik plynoucích z užívání drog, včetně představení našich služeb.

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně

pro koho tu jsme?
Primární cílová skupina:

 • Uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním jednáním v konfliktu se zákonem.

Sekundární cílová skupina:

 • Rodiče a osoby blízké výše uvedeným.
 • Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení služeb potenciálním klientům z řad odsouzených).
 • Další odborná veřejnost.
o co usilujeme?
Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit do běžné společnosti.

Dílčí cíle:

 • Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních.
 • Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpořit jejich začlenění do běžného života bez drog.
 • Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.
na čem si zakládáme?
Našimi zásadami jsou:

 • Dostupnost.
 • Respekt.
 • Odbornost.
 • Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta.
náš tým

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

práva a povinnosti

Práva klientů

 • Přístup ke službám bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženství, sexuální orientaci, právní a společenské postavení, socioekonomické možnosti, druh návykového chování nebo délku závislosti.
 • Důstojnost, respekt a bezpečí po celou dobu využívání služeb.
 • Přijímání klienta jako autonomní a odpovědné bytosti, jejíž rozhodnutí jsou respektována.
 • Srozumitelné a pravdivé informace o prognózách a šancích, o možnostech, jak je ovlivnit.
 • Ochranu před zneužíváním jakéhokoli druhu.
 • Ochranu před neoprávněným shromažďováním a zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o osobě klienta.

Povinnosti klientů (pravidla)

 • V kontaktu s pracovníkem je třeba dodržovat pravidla slušného chování (vykání, přiměřené oslovování,…).
 • V kontaktu s pracovníkem je nutné vyhnout se jakékoli, i verbální, agresi.
 • Neopouštět konzultaci v jejím průběhu bez dohody s pracovníkem.
 • Docházet na konzultace dle domluvy s pracovníkem, popř. se řádně omluvit.
 • Pracovat na naplnění cíle spolupráce.

Pracovník je povinen dodržovat mlčenlivost mimo případy oznamovací povinnosti a řídit se etickým kodexem.

Jak to u nás chodí

Jak to u nás chodí

Je nejlepší, pokud se nám ozve přímo zájemce o službu – např. poštou z vězení nebo přes zaměstnance věznice. Dáme vědět zpět. Pro lidi mimo vězení jsme na telefonu a mailu, po domluvě také osobně.
 • Při prvním setkání vás se vším důležitým seznámíme:
  • společně probereme, v čem a jak vám můžeme pomoci
  • jestliže bude vše dle vašich představ, uzavřeme s vámi tzv. ústní smlouvu o poskytování služby, není tedy třeba nic podepisovat
 • Pravidelně se s vámi budeme bavit o tom, jestli vám dává spolupráce s námi stále smysl a naplňuje vaše představy a přání:
  • vy můžete spolupráci s námi kdykoliv přerušit či ukončit
  • my omezujeme nebo ukončujeme spolupráci jen v případě porušování pravidel
  • k ukončení z naší strany může dojít také v případě, že vám naše služba již nemá co nabídnout

pomáháme s návratem na svobodu i zapojením do společnosti

Jak to vidí sami klienti
„Věděl jsem, že to ve vězení bude těžké, ale díky nim mám možnost to tu lépe zvládnout a připravit se na všechno, co se bude dít venku.“
David, Liberec

„Hodně mi pomohlo, že jsme se mohli setkávat i po propuštění. Na svobodě není všechno ideální, ale daří se mi díky jejich podpoře vydržet a nevrátit se k tomu, co mě do vězení přivedlo už třikrát“.“
Petr, Mladá Boleslav

rok 2023 v číslech

6

pracovníků

484

klientů

1980

kontaktů

podporují nás

 
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.
Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
Město Mladá Boleslav poskytuje zdarma kancelářské zázemí Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené.
Činnost byla podpořena statutárním městem Jablonec nad Nisou.