centrum
adiktologických
služeb

Hradec králové

Centrum adiktologických služeb Hradec Králové - budova

Jsme tu pro lidi, kteří užívají drogy nebo pijí alkohol a pro osoby jim blízké.

Najdete nás kousek od Smetanova nábřeží

Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové

Pozor, vchod je z vnitrobloku panelových domů viz mapa!
Vchod 1 je hlavní, pro HR materiál a testy využijte vchod 2.

PO – PÁ: 9 – 17 h

ÚT: 12 – 17 h (terénní práce)

Telefon: 734 316 538
E-mail: cas.hradec@laxus.cz
Facebook: CAS Hradec

Klienty přijímáme

aktuality

Probíhající akce – testování (žloutenka, HIV, syfilis) za potravinový balíček, škrtidlo a vitamíny.

naše služby poskytujeme bezplatně a anonymně

Poskytujeme

Poradenství a informace

Můžeme vám vyhledat a předat informace, poradit nebo prakticky pomoci v oblastech:

 • sociální (sociální dávky, doklady, bydlení, zaměstnání, rodina, děti, atd.)
 • zdravotní (infekční choroby, psychické potíže, žilní systém, chrup, atd.)
 • právní (pokuty, dluhy, exekuce, smlouvy, soudy, atd.)
 • bezpečnějšího užívání (způsoby bezpečnější aplikace drog)
 • bezpečného sexu (zásady bezpečného sexu)

Poradenství může být jednorázové i dlouhodobé.

Poradenství pro osoby blízké

Jako rodiči, partnerovi či jinak blízké osobě Vám v rámci poradenství můžeme pomoci porozumět okolnostem užívání návykových látek.

U nás naleznete podporu, jak informační, tak i psychickou, při řešení tíživé situace způsobené užíváním návykových látek Vámi blízké osoby.

Zprostředkování léčby závislostí

Pokud přemýšlíte o léčbě nebo jste se pro ni už dokonce rozhodli, pomůžeme vám zorientovat se v léčebných programech. Vysvětlíme, jaké máte možnosti. Pomůžeme vybrat vhodnou cestu a provedeme vás až k nástupu do léčby.

Diagnosticko-motivační program
 • Pomůžeme vám získat náhled na Vaši aktuální situaci a vztah ke drogám nebo alkoholu.
 • Pomůžeme Vám zorientovat se v léčebných programech.
 • Společně můžeme najít vhodnou cestu a případně pomoci i se zprostředkováním navazující léčby závislostí, kdy Vás provedeme až k nástupu do léčby.

Délka setkávání v rámci programu je nejčastěji 5 schůzek.

Case management

Je vhodný pro ty, kteří:

 • absolvovali více pokusů o neužívání drog nebo alkoholu,
 • potýkají se s více problémy v různých oblastech života (např. ztráta bydlení, narušené vztahy, zdravotní nebo psychické komplikace).

V rámci case managementu se zaměřujeme na Váš individuální příběh a Vaši celkovou životní situaci. Zanechání užívání drog nebo alkoholu není nezbytnou podmínkou pro využití tohoto programu.

Můžeme vám pomoci při:

 • propojení a jednání s dalšími vhodnými službami (např. úřady, zdravotní zařízení, dluhová poradna, pracovní agentury a další)
 • vyřizování praktických záležitostí jako je bydlení, zdravotní péče a jiné
 • zorientování se ve Vašem vztahu k drogám nebo alkoholu
 • hledání motivace i k malým změnám
 • hledání způsobů trávení volného času
 • navázání kontaktu s rodinou

Před první schůzkou není nutné předchozí objednání.

V individuálních případech je možné domluvit setkání mimo naše centrum.

Distribuci stříkaček a dalšího HR materiálu

Nabízíme vám sterilní injekční stříkačky (B.Braun) a další materiál, jehož používání snižuje riziko přenosu infekčních chorob a dalších zdravotních komplikací.

Máme pro vás například:

 • desinfekce
 • fyziologický roztok
 • pomůcky na filtrování drogy
 • kondomy
 • alobal
 • želatinové kapsle
 • Stericup a Sterifilt
 • pomůcky ke šňupání
 • kontejnery na bezpečné uložení inj.odpadu
Testy na infekční choroby

S naší pomocí si sami můžete provést orientační test na HIV,  hepatitidu (žloutenku) typu B a C a Syfilis.

Testy se provádí z pár kapek krve, které se odebírají z prstu.

Výsledek je znám do 20 min.

V případě pozitivní reakce je třeba onemocnění potvrdit nebo vyvrátit testem ze žilní krve. I tento test jsme schopni zprostředkovat v rámci našeho centra (ve spolupráci se zdravotnickým zařízením REMEDIS).

Doprovod

Doprovodíme vás a pomůžeme Vám při jednání na úřadu, u lékaře, na policii, detoxu nebo pracovním pohovoru.

Psychickou podporu

Užívání drog nebo alkoholu může mnohdy přinášet neustálý stres a vypjaté situace, jak osobám, které je užívají, tak i jejich blízkým. I v těchto chvílích jsme připraveni být tu pro Vás.

Možnost využití telefonu a počítače

Pokud potřebujete kontaktovat úřady, lékaře, zaměstnavatele, rodinu apod., můžete si zavolat z našeho telefonu nebo využít náš počítač.

Zdravotní ošetření drobných poranění

V nutných případech jsme schopni pomoci se základním ošetřením drobných ran a poranění.

Sprchu a pračku

Sprcha a pračka je určena osobám, které nemají možnost využít tohoto jinde (ubytovna, denní centrum, rodina či blízcí).

Pračku je možné využít 1x za týden.

Pro využití sprchy je třeba se předem objednat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Facebooku (nejpozději v daný den do 14:00).

Provoz sprchy je PO, ST, PÁ 13:00-16:30.

Sprcha je k dispozici po dobu maximálně 20min.

Nácvik dovedností

Pomůžeme Vám například s přípravou na pracovní pohovor, návštěvu úřadu, setkání s rodinou nebo s napsáním životopisu.

Pracovní terapii

Jde o výkon prací spojených s provozem centra, zejména úklidových prací a dalších pomocných prací.

Za tyto práce náleží klientovi odměna.

Terénní práci

Některé naše činnosti provádíme i mimo naše centrum. Můžete nás potkat ve městě, v parcích, na nádraží nebo si s námi domluvit schůzku na konkrétní čas a místo.

Při terénní práci provádíme také sběr pohozených stříkaček.

Tel:  770 138 489

Pomáháme omezit sociální a zdravotní propad lidí užívajících drogy a alkohol

podporujeme jejich zapojení do společnosti

pro koho tu jsme?
 • Jsme tu pro osoby užívající drogy, bez ohledu na to jaké a jakým způsobem.
 • Lidem, kteří užívají alkohol, nabízíme primárně poradenství nebo case management.
 • Jsme tu pro osoby, kterým užívání těchto látek vnáší do života obtíže v rovině mezilidských vztahů, sociální nebo zdravotní oblasti.
 • Obrátit se na nás mohou i blízcí osob, kteří užívají drogy nebo alkohol, tj. partneři, rodiče, sourozenci, kamarádi či spolubydlící.
o co usilujeme?

Jde nám o:

 • ovlivňování životního stylu lidí užívajících drogy a alkohol směrem k bezpečnějšímu užívání a stabilizaci sociální situace (bydlení, práce, vztahy,…)
 • minimalizaci zdravotních poškození (žilní systém, zuby, psychické problémy,…)
 • prevenci šíření infekčních chorob (HIV, žloutenky,…)
 • snižování počtu úmrtí v důsledku předávkování drogami
 • předcházení kriminality spojené s užíváním drog
 • motivaci k abstinenci či substituci
 • snižování předsudků vůči lidem užívající drogy
 • veřejný prostor bez „toxi“ odpadu
na čem si zakládáme?

Našimi zásadami jsou:

Dostupnost – provozní doba i další podmínky jsou nastaveny pro maximální dostupnost.

Potřebnost – potřebným lidem jsou poskytovány potřebné služby v potřebném rozsahu.

Anonymita – služby je možné poskytovat bez uvedení osobních údajů (příjmení, adresy bydliště, rodného čísla, atd.)., informace o klientech bez jejich souhlasu nikomu nepředáváme

Bezplatnost – služby jsou poskytovány bez úhrady.

Odbornost – služby poskytují jen pracovníci splňující požadovanou kvalifikaci.

Lidskost – kromě profesionality si zakládáme i na lidském přístupu

náš tým

Členy týmu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

 

práva a povinnosti

Práva klientů

 • na lidskou důstojnost
 • na rovný přístup ke službám pro každého
 • na ochranu soukromí a osobních údajů
 • na možnost anonymního využití služby
 • na nedotknutelnost svého obydlí
 • na ochranu před zneužíváním
 • na svobodné rozhodnutí
 • stěžovat si při nespokojenosti

 

Povinnosti klientů (pravidla)

 • zákaz fyzické i slovní agrese
 • zákaz manipulace s drogami a alkoholem
 • zákaz hovorů na téma trestné činnosti
 • zákaz zdržovat se v okolí centra

Při porušení pravidel mohou pracovníci klientovi buď omezit či dokonce ukončit poskytování služby.

 

Omezení služby (tzv. sankce)

 • ukončení kontaktu a využívání služby pro daný den
 • omezení čerpání části služby (např. materiální pomoci)
 • přerušení poskytování služby na období 1 dne až 6 měsíců

Při zvlášť závažném porušení povinností klienta je přistoupeno k ukončení spolupráce.

podrobnější informace

Jak to u nás chodí

 • při prvním setkání vás se vším důležitým seznámíme
 • bude nás zajímat vaše kariéra užívání drog a alkoholu i to, jak na tom jste aktuálně s užíváním drog a alkoholu, ale i s bydlením, prací, atd.
 • chápeme, že jde o citlivé záležitosti, ale říkejte nám prosím pravdu
 • společně probereme, v čem a jak vám můžeme pomoci
 • jestliže bude vše dle vašich představ, uzavřeme s vámi tzv. ústní smlouvu o poskytování služby, není tedy třeba nic podepisovat
 • protože jsme anonymní služba budete u nás vystupovat pod kódovým označením
 • pravidelně se s vámi budeme bavit o tom, jestli vám dává spolupráce s námi stále smysl a naplňuje vaše představy a přání
 • vy můžete spolupráci s námi kdykoliv přerušit či ukončit
 • my omezujeme nebo ukončujeme spolupráci jen v případě porušování pravidel
 • k ukončení z naší strany může dojít také v případě, že vám naše služba již nemá co nabídnout

Podrobnější informace o naší službě v PDF.

Usilujeme o to, aby lidé, kteří užívají drogy či alkohol mohli žít co nejběžnější život, tj. aby měli důstojné bydlení, práci, dobré partnerské, rodinné a přátelské vztahy.

Jak to vidí sami klienti

„Pomohli mi zařídit léky na žloutenku, když mě otestovali a zjistili, že mám céčko, léčbu pití a ještě mě tam odvezli, protože žiju na ulici a neměl jsem na cestu. Jsem jim vděčný, možná mi zachránili život.“

Pavel (30 let), Hradec Králové

„Měla jsem strach za Vámi přijít a povídat si o sobě, ale nervozita ze mě už opadla a mám chuť něco změnit.“

Adéla (19 let), Jaroměř

„Beru už pár let a sem chodím rád. Vy se mnou vždycky mluvíte normálně, že se cítím jako člověk a ne jako někdo, kdo je už úplně odepsaný, nevzdáváte to se mou.“

Michal (39 let), Hradec Králové

ROK 2023 V ČÍSLECH

5

pracovnic

324

klientů

2485

kontaktů

481

testů na infekce

449

poradenství

podporují nás

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.

Partnerem projektu je město Hradec Králové.

Potravinová banka Hradec Králové podporuje klienty K-centra Hradec Králové.

kvalitu služeb prověřil čas

Logo členství v České asociaci stretwork