Centrum
adiktologických
služeb

Nymburk

Budova, kde sídlí Centrum adiktologických služeb Nymburk.
Jsme tu pro lidi, kteří užívají drogy a nechtějí nebo se jim nedaří přestat.
Také pro ty, kteří již přestali a nechtějí začít znovu užívat.

Najdete nás na Palackého třídě

Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk

Sídlíme v 2.patře!

PO, ST, PÁ: 9 – 16 h

ÚT: 9 – 12 h

ÚT, ČT: 9 – 17 h (terénní práce)

PO – PÁ: 9 – 17 h (poradenství po objednání)

 

týdenní rozpis

Pondělí:

9 – 16 h

K-centrum Nymburk (Palackého tř. 449/64)

9 – 17 h

Poradenství pro objednané (Palackého tř. 449/64)

Úterý:

9 – 12 h

K-centrum Nymburk (Palackého tř. 449/64)

9 – 17 h

Terénní práce: Sadská, Poděbrady

Můžeme za vámi přijet i do okolních obcí a měst.

Telefon do terénu: 724 557 504

9 – 17 h

Poradenství pro objednané (Palackého tř. 449/64)

Středa:

9 – 16 h

K-centrum Nymburk (Palackého tř. 449/64)

9 – 17 h

Poradenství pro objednané (Palackého tř. 449/64)

Čtvrtek:

9 – 17 h

Terénní práce: Milovice, Lysá nad Labem

Můžeme za vámi přijet i do okolních obcí a měst.

Telefon do terénu: 724 557 504

9 – 17 h

Poradenství pro objednané (Palackého tř. 449/64)

Pátek: 

9 – 16 h

K-centrum Nymburk (Palackého tř. 449/64)

9 – 17 h

Poradenství pro objednané (Palackého tř. 449/64)

Naším hlavním cílem není, aby lidé přestali brát drogy,

ale aby braní drog co nejméně ničilo život jim a ostatním lidem.

poskytujeme

Informace
Můžeme vám vyhledat a předat informace, poradit nebo prakticky pomoci v oblastech:

 • sociální (sociální dávky, doklady, bydlení, zaměstnání, rodina, děti, atd.)
 • zdravotní (infekční choroby, psychické potíže, žilní systém, chrup, atd.)
 • právní (pokuty, dluhy, exekuce, smlouvy, soudy, atd.)
 • bezpečnějšího užívání (způsoby bezpečnější aplikace drog)
 • bezpečného sexu (zásady bezpečného sexu)
Poradenství
Poskytujeme Vám podporu a vedení v různých oblastech života, s cílem zlepšit Vaši životní situaci.

Poradenství může být jednorázové i dlouhodobé.

Jedná se o předléčebné, sociální, právní či osobní poradenství. Věnujeme se také podpoře v abstinenci a prevenci relapsu.

Poradenství pro osoby blízké
Blízkým osobám v rámci poradenství pomáháme, aby porozuměli okolnostem užívání návykových látek a nalezli u nás podporu (informační i psychickou) při řešení tíživé situace způsobené užíváním návykových látek jejich blízkými.
Distribuci stříkaček a dalšího HR materiálu

Nabízíme vám sterilní injekční stříkačky (B.Braun) a další materiál, jehož používání snižuje riziko přenosu infekčních chorob a dalších zdravotních komplikací.

Máme pro vás například:

 • desinfekce
 • fyziologický roztok
 • speciální filtry
 • kondomy
 • alobal
 • želatinové tobolky
 • Stericup a Sterifilt
 • pomůcky ke šňupání
 • THC filtry
 • kontejnery na bezpečné uložení inj.odpadu
Testy na infekční choroby

S naší pomocí si můžete sami provést orientační test na HIV,  hepatitidu (žloutenku) typu C a Syfilis.

Testy se provádí z pár kapek krve, které se odebírají z prstu.

Výsledek je znám do 20 min.

V případě pozitivní reakce je třeba onemocnění potvrdit nebo vyvrátit testem ze žilní krve. I tento test jsme schopni zprostředkovat.

Doprovod
Doprovodíme vás na úřady, k lékaři, k soudu, na policii, k pracovnímu pohovoru nebo do léčebných zařízení (detox, psychiatrické nemocnice, terapeutické komunity).
Pracovní terapii
Jde o výkon prací spojených s provozem centra, zejména úklidových prací a dalších pomocných prací.

Za tyto práce náleží klientovi odměna.

Klienti si zde mohou osvojit základní pracovní návyky.

Skupinu na podporu abstinence

Pro aktuálně abstinující klienty nabízíme možnost podpory pomocí skupinového setkávání.

Skupina je pro všechny druhy závislostí (alkohol, drogy, gambling), podmínkou vstupu do skupiny je tříměsíční abstinence.

Skupina probíhá jednou za tři týdny, v trvání 2 hodin.

Psychickou podporu
Užívání drog může mnohdy přinášet neustálý stres a vypjaté situace, jak u samotných uživatelů, tak i jejich blízkých. I v těchto chvílích jsme připraveni být tu pro vás.
Krizovou intervenci a první pomoc
Pomůžeme Vám zvládnout akutní krizi a stabilizovat situaci, včetně akutních fyzických příznaků (např. předávkování).
Možnost využití telefonu a počítače
Pokud potřebujete kontaktovat úřady, lékaře, zaměstnavatele, rodinu apod., můžete si zavolat z našeho telefonu nebo využít náš počítač.
Zprostředkování léčby závislostí
Pokud přemýšlíte o léčbě nebo jste se pro ni už dokonce rozhodli, pomůžeme vám zorientovat se v léčebných programech. Vysvětlíme, jaké máte možnosti. Pomůžeme vybrat vhodnou cestu a provedeme vás až k nástupu do léčby.
Zdravotní ošetření drobných poranění
V nutných případech jsme schopni pomoci se základním ošetřením drobných ran a poranění.
Uložení pošty
Jestliže nemáte stabilní bydlení, můžete si nechat, po předchozí domluvě, zasílat poštu na naši adresu.
Nácvik dovedností
Můžete si u nás nacvičit některé důležité činnosti (např. psaní životopisu, pracovní pohovor, jednání na úřadech, atd.).
Sběr odhozených stříkaček a jehel
V rámci terénní práce sbíráme ve všech lokalitách, kde působíme, odhozený injekční materiál, který následně bezpečně likvidujeme.
Depistáž a monitoring lokalit
V rámci terénní práce oslovujeme potenciální klienty a monitorujeme lokality jak stávající, tak i nové.

naše služby nabízíme bezplatně a důvěrně

pro koho tu jsme?
Jsme tu pro lidi užívající drogy, bez ohledu na to jaké a jakým způsobem. Nejvíce našich klientů však užívá pervitin a to injekčně.

Mohou se na nás obrátit i blízcí uživatelů drog, tj. partneři, rodiče, sourozenci, kamarádi či spolubydlící.

V případě nálezu injekční jehly či stříkačky se na nás obrací i veřejnost.

o co usilujeme?
Jde nám o:

 • ovlivňování životního stylu uživatelů drog směrem k bezpečnějšímu užívání a stabilizaci sociální situace (bydlení, práce, vztahy,…)
 • minimalizaci zdravotních poškození (žilní systém, zuby, psychické problémy,…)
 • prevenci šíření infekčních chorob (HIV, žloutenky,…)
 • snižování počtu úmrtí v důsledku předávkování drogami
 • motivaci k abstinenci či substituci
 • změně postojů k užívání drog a životu s nimi spojeného a udržení této změny
 • snižování předsudků vůči lidem užívající drogy
 • veřejný prostor bez „toxi“ odpadu
na čem si zakládáme?
Našimi zásadami jsou:

Dostupnost – provozní doba i další podmínky jsou nastaveny pro maximální dostupnost.

Potřebnost – potřebným lidem jsou poskytovány potřebné služby v potřebném rozsahu.

Důvěrnost – informace o klientech bez jejich souhlasu nikomu nepředáváme

Anonymita – služby je možné poskytovat bez uvedení osobních údajů (příjmení, adresy bydliště, rodného čísla, atd.).

Bezplatnost – služby jsou poskytovány bez úhrady.

Odbornost – služby poskytují jen pracovníci splňující požadovanou kvalifikaci.

Lidskost – kromě profesionality si zakládáme i na lidském přístupu

náš tým

Členy týmu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

 

 • Martin Holeček, DiS. – vedoucí centra, sociální pracovník, kontaktní pracovník, tel.: 605 294 535
  (holecek@laxus.cz)
 • Mgr. Hana Preislerová – sociální pracovník, kontaktní pracovník
  (preislerova@laxus.cz)
 • Tomáš Zatloukal – pracovník v sociálních službách, kontaktní pracovník
  (zatloukal@laxus.cz)
 • Bc. Lucie Havlinová – sociální pracovník, kontaktní pracovník
  (havlinova@laxus.cz)
práva a povinnosti

Práva klientů

 • právo na přístup ke službě
 • právo na soukromí a anonymitu
 • právo na ochranu před zneužíváním jakéhokoliv typu
 • právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména
 • právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním a zveřejňováním nebo jiným zneužitím osobních údajů
 • právo stěžovat si při nespokojenosti

Povinnosti klientů (pravidla)

 • Zákaz kouření a pití alkoholu
 • Zákaz aplikace a distribuce drog a léků v celé budově a jejím blízkém okolí
 • Zákaz hovoru o trestné činnosti a distribuce drog
 • Zákaz fyzického a slovního násilí
 • Zákaz zdržování se v okolí budovy CAS

Při porušení pravidel mohou pracovníci klientovi buď omezit či dokonce ukončit poskytování služby.

Omezení služby (tzv. sankce)

 • ukončení kontaktu a využívání služby pro daný den
 • omezení čerpání části služby (např. materiální pomoci)
 • přerušení poskytování služby na období 1 týdne až 6 měsíců

Při zvlášť závažném porušení povinností klienta je přistoupeno k ukončení spolupráce.

podrobnější informace

Jak to u nás chodí

 • při prvním setkání vás se vším důležitým seznámíme
 • bude nás zajímat vaše drogová kariéra i to, jak na tom jste aktuálně s užíváním drog, ale i s bydlením, prací, atd.
 • chápeme, že jde o citlivé záležitosti, ale říkejte nám prosím pravdu
 • společně probereme, v čem a jak vám můžeme pomoci
 • jestliže bude vše dle vašich představ, uzavřeme s vámi tzv. ústní smlouvu o poskytování služby, není tedy třeba nic podepisovat
 • protože jsme anonymní služba budete u nás vystupovat pod kódovým označením
 • pravidelně se s vámi budeme bavit o tom, jestli vám dává spolupráce s námi stále smysl a naplňuje vaše představy a přání
 • vy můžete spolupráci s námi kdykoliv přerušit či ukončit
 • my omezujeme nebo ukončujeme spolupráci jen v případě porušování pravidel
 • k ukončení z naší strany může dojít také v případě, že vám naše služba již nemá co nabídnout

Podrobnější informace o naší službě v PDF.

Pomáháme omezit sociální propad lidí užívajících drogy

podporujeme jejich zapojení do společnosti

Jak to vidí sami klienti
„Jsou vstřícní a vychází z nich pozitivní energie, i když jsme odpad společnosti. Myslí to s námi dobře.“
Karel, Sadská

„Ti, kteří takhle pomáhají lidem, si u mě zaslouží poklonu. Děkuji, mám vás tam všechny moc rád.“
Jirka, Nymburk

„Individuály i skupiny jsou pro mě velkou podporou. Pomáhají mi nepít i v těžších časech. Díky za to. Moc si toho vážím.“
Marek, abstinující alkoholik

rok 2023 v číslech

4

pracovníci

252

klientů

44

uživatelů alkoholu

93

rodinných poradenství
 
 

503

individuálních konzultací

5

úspěšná léčba Hepatitidy C
podporují nás

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Činnost Laxus z.ú. je podporována v roce 2022 městem Milovice ve výši 50.000,-Kč.

Financováno z dotace města Sadská.

Projekt byl realizován za podpory měst: Nymburk a Poděbrady.

kvalitu služeb prověřil čas

Logo členství v České asociaci stretwork