Naše centra

Nízkoprahové služby

Centra adiktologických služeb

 

Kontaktní a poradenské centrum

 

Terénní programy

 

# výměna stříkaček
# testování na infekční nemoci
# zprostředkování léčby závislostí
# doprovody
# rychlá pomoc po telefonu

# kontakt i bez objednání

Poradenské služby

Adiktologická centra poradenství a terapie

 

Adiktologické služby ve vězení

 

# ambulantní léčba závislostí
# program kontrolovaného užívání
# doléčování

# nutno se objednat předem

Primární prevence ve školách