Podpora ekologické dopravy terénního programu

 
Projekt „ Laxus z. ú. – podpora ekologické dopravy terénního programu  “, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017471, je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce EU na pandemii COVID-19.
 
Projekt ve svém záměru řeší pořízení vozidel pro sociální služby Laxus z. ú. s orientací na podporu ekologické dopravy terénního programu. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a možnosti rozšíření poskytovaných sociálních služeb.