„Měl jsem po léčbě obavy, jak bude probíhat to doléčování. Hlavně jsem vůbec neměl představu, jak je to důležité a zásadní. Dnes mohu říct, že jsem zde našel člověka, který umí a chce naslouchat. Cítím podporu, o kterou se prostě mohu opřít. Toho si vážím.“