„Rodina mi vyčítala pití alkoholu, na jejich žádost jsem se objednal, tak mi ani nevadila čekací lhůta. Abstinence je pro mě nepředstavitelná, ale pracujeme na tom, abych pil kontrolovaně a nemělo to dopad na rodinu.“