Centrum terénních programů Pardubického kraje

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


44752790 - wheat field at sunset

Místo poskytování služeb Centra terénních programů Pardubického kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje. Ústeckoorlicko, Svitavsko, Chrudimsko a město Pardubice.

Telefony:

 • Ústecko: +420 774 626 301
 • Svitavsko: +420 774 626 302
 • Chrudimsko a Pardubice: +420 608 626 303

 

Týdenní rozpis výjezdů:

 •  Pondělí
  • Svitavy, Moravská Třebová
  • Lanškroun, Ústí nad Orlicí
 • Úterý
  • Polička, Svitavy
  • Vysoké Mýto, Lanškroun
 • Středa
  • Litomyšl, Borek, Česká Třebová
  • Chrudim, Přelouč
 • Čtvrtek
  • Letohrad, Žamberk
  • Pardubice
 • Pátek
  • služby poskytujeme po telefonické domluvě

E-mail: teren.pardubice@laxus.cz

Facebook: www.facebook.com/TerenLaxus

Provozní doba: Po-Pá, 10:00-18:00


Poslání:
Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekčních vod, dezinfekcí, kyselin, filtrů. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
 • Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy C a viru HIV v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a po-testové poradenství.
 • Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
 • Základní sociální poradenství: všem klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci, poskytujeme informace především v oblasti sociální, právní, zdravotní; dále informace v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradentsví – tzv. motivační trénink.
 • Pomoc v krizi: službu poskytujeme všem klientům, kteří se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
 • Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina:

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů.
 • Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog.
 • Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
 • Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
 • Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a respekt
 • Harm reduction

Kapacita: 20 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Bc. Tomáš Janků – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník, tel.: +420 733 531 076
 • Petr Beneš – terénní pracovník
 • Mgr. Daniel Klement – terénní pracovník, sociální pracovník
 • Klára Zahradníková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Klára Machačová, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice

 

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.
 • Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice.
 • Projekt byl realizován za podpory měst: Svitavy, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Moravská Třebová, Litomyšl, Česká Třebová, Přelouč, Polička, Chrudim, Žamberk, Vysoké Mýto.