Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


44752790 - wheat field at sunsetMísto poskytování služeb Centra terénních programů Královéhradeckého kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Královéhradeckého kraje. Jde o regiony: Jičínsko, Rychnovsko, Náchodsko, Broumovsko a město Hradec Králové.

Telefony:

Náchodsko, Hradecko – 777 626 309
Jičínsko – 775 565 309
Rychnovsko – 776 626 309
Broumovsko – 734 319 995

Týdenní rozpis výjezdů:

 • Pondělí

Náchodsko
Náchod 13:00 – 14:00
Nové Město nad Metují 14:30 – 15:30
Česká Skalice 16:00 – 17:00
Červený Kostelec na zavolání

Jičínsko
Lázně Bělohrad 13:00 – 14:00
Nová Paka 14:30 – 15:30
Jičín 16:00 – 17:00

Broumovsko
Broumov 13:30 – 15:15
Meziměstí 15:30 – 16:00
Teplice nad Metují na zavolání

 • Úterý

Rychnovsko
Kostelec nad Orlicí 13:00 – 14:00
Vamberk 14:30 – 15:00
Rychnov nad Kněžnou 15:15 – 17:00
Dobruška na zavolání

Hradecko
Nový Bydžov 13:30 – 15:00
Chlumec nad Cidlinou 15:30 – 17:00
Týniště nad Orlici, Třebechovice – na zavolání

 • Středa

Jičínsko
Jičín 13:00 – 15:00
Hořice 15:30 – 17:00

Broumovsko
Hronov 13:00 – 14:00
Police nad Metují 14:30 – 15:30
Broumov 16:00 – 16:30
Teplice nad Metují na zavolání

Hradecko
Smiřice 13:00 – 14:00
Jaroměř 14:15 – 15:30
Josefov 16:00 – 17:00

 • Čtvrtek

Náchodsko
Nové Město nad Metují 13:00 – 14:00
Náchod 14:30 – 17:00
Červený Kostelec na zavolání

Rychnovsko
Opočno 12:45 – 13:00
Rychnov nad Kněžnou 13:30 – 15:15
Vamberk 15:30 – 16:00
Kostelec nad Orlicí 16:30 – 17:00
Dobruška na zavolání

E-mail: teren.hradec@laxus.cz

Provozní doba: Po-Pá, 10:00-18:00


Poslání:
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekčních vod, dezinfekcí, kyselin, filtrů. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
 • Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a po-testové poradenství.
 • Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
 • Základní sociální poradenství: všem klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci, poskytujeme informace především v oblasti sociální, právní, zdravotní; dále informace v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradentsví – tzv. motivační trénink.
 • Pomoc v krizi: službu poskytujeme všem klientům, kteří se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
 • Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb, informační besedy pro studenty odborných škol a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina:

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů.
 • Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog.
 • Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
 • Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
 • Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a respekt
 • Harm reduction

Kapacita: 30 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Bc. Artem Vartanyan – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník, tel.: +420 733 531 078
 • Bc. Aneta Kudlíková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Bc. Petr Pavlíček – terénní pracovník
 • Bc. Kateřina Pechová – terénní pracovnice, sociální pracovnice

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.
 • Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové.
 • Projekt byl realizován za podpory měst: Broumov, Česká Skalice, Hořice, Hronov, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Police nad Metují, Rychnov nad Kněžnou