Centrum adiktologických služeb Nymburk

Realizace projektu Centra adiktologických služeb má charakter víceúčelové lokální agentury. Jejím výrazným specifikem, je kumulace obecně oddělovaných typů služeb v malém regionu. Centrum poskytuje dva typy sociálních služeb: kontaktní centrum formou ambulantní a terénní (výjezdy do regionu Nymburk – Poděbrady, Milovice, Sadská a Lysá nad Labem), primárně zaměřené na aktivní uživatele drog, a odborné sociální poradenství primárně zaměřené na ty, kdo usilují o změnu, a jejich osoby blízké.


54104048 - beautiful nature landscape - alpine meadow

Adresa:
Centrum adiktologických služeb
Velké Valy 995, 28802 Nymburk (mapa)
Telefon: +420 734 316 541
E-mail: cas.nymburk@laxus.cz

Mobil pro terénní výjezdy: +420 724 557 504

Provozní doba: Pondělí – Pátek, 9:00 – 17:00

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Místa poskytování služeb:

 • kontaktní centrum a odborné sociální poradenství: Nymburk
 • terénní výjezdy: Poděbrady, Sadská, Milovice, Lysá nad Labem

Kapacita:

 • Ambulantní forma: 15 klientů/den
 • Terénní forma: 10 klientů/den

Tým:

 • Petr Vykydal – vedoucí centra, terénní pracovník
 • Bc. Daniela Maršíková – pracovnice v sociálních službách
 • Bc. Tereza Mandová, DiS. – sociální pracovnice, terénní pracovnice

 

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje.
 • Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.
 • Projekt byl realizován za podpory měst: Milovice, Poděbrady, Sadská.