Revoluční vlak je předražený a nebezpečný špás

Příští týden přijede do Mladé Boleslavi tzv. Revoluční vlak. Dle autora projektu Pavla Tůmy se jedná o inovativní preventivní projekt zaměřený na návykové látky. Vlak navštíví několik tisíc dětí ročně. To vše se děje s podporou Policie ČR i přesto, že odborná veřejnost ani Ministerstvo školství s tím nesouhlasí. Své negativní stanovisko k tomu vydalo jak MŠMT, tak i Klinika Adiktologie nebo Společnost pro návykové nemoci vedené MUDr. Karlem Nešporem. Z jejich pohledu se jedná o neefektivní, neúčinnou a, přes svou zdánlivou modernost, zastaralou praktiku.

Školy v Mladé Boleslavi se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na kvalitní, efektivní a certifikované programy a na druhou stranu je jim nabízeno něco, co je dlouhodobě považováno jako neefektivní až dokonce návodné a poškozující. Preventivní programy na základních školách ve městě má mimojiné na starosti i nezisková organizace SEMIRAMIS, která je považována za odborníka na poli primární prevence a stará se o děti a mládež již mnoho let. Programy jsou již několik let realizovány s velmi vstřícnou podporou města.

„Se znepokojením pozorujeme, jak se znovu a znovu rozjíždí projekt Revoluční vlak po českých městech. Již několik let se spolu s dalšími odborníky vyjadřujeme k velmi reálným rizikům, které tento projekt přináší dětem a dospívajícím. Na projekt se psalo již několik odborných posudků a vyjadřovali se k němu desítky odborníků i odborných institucí,“ vysvětluje odborná ředitelka SEMIRAMIS Markéta Jírová Exnerová.

Tato organizace působí téměř na 90 základních školách ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Jejich poskytované programy staví především na principech pozitivně orientovaných na změnu životního stylu dětí, ne na zastrašování, které se dlouhodobě ukazuje jako naprosto neúčinné. Děti vedou k zodpovědnosti, podporují zdravé lidské hodnoty a postoje, poskytují objektivní informace a reagují na potřeby daného věku dětí. V rámci dlouhodobých preventivních programů, které mohou trvat až šest let, se zabývají různými tématy, která s rizikovým chováním souvisí jako je kyberšikana, rasismus, rizikové sexuální chování, zneužívání návykových látek a podobně. Jejich programy naplňují národní kritéria kvality programů primární prevence rizikového chování, byl jim udělen Certifikát kvality pod záštitou MŠMT. V tomto duchu působí v České republice řada dalších profesionálních odborných organizací. Naproti tomu Revoluční vlak využívá metody zastrašování, manipulace a využívá laciných a prvoplánových postupů. Problémem je také jednorázovost projektu bez odborné komplexní návazné práce.

„Jako odborná organizace působící na poli primární prevence rizikového chování již téměř 20 let se vymezujeme vůči tomuto projektu, který považujeme za vysoce rizikový a neefektivní. Projekt Revoluční vlak využívá přístupů, které jsou vědecky nepodložené, kontraproduktivní, nekomplexní, nesystematické. Projekt je v rozporu s většinou doporučení směrem k efektivním preventivním programům pro děti jak na národní, tak evropské úrovni. Revoluční vlak využívá odstrašujícího principu, který je prokazatelně neúčinný, v některých případech může působit návodně a některé děti může dokonce poškodit. Na národní odborné úrovni projekt nemá udělenou certifikaci odborné způsobilosti, která se uděluje programům primární prevence rizikového chování jako garance kvality a efektivity. Projekt využívá přitažlivé a moderní formy prezentace, což může být pro děti paradoxně ještě více rizikové (přitažlivé, líbivé, moderní X neodborné, neefektivní, rizikové),“ doplňuje Markéta Jírová Exnerová.

Pokud se i přes tyto informace rozhodnete s dětmi Revoluční vlak navštívit, dejte si prosím dostatek času před návštěvou a zejména po ní otevřeně s dětmi prodiskutovat vše, co ve vlaku zažily a buďte také připraveni některé informace dětem uvést na pravou míru a poskytnout jim emoční podporu. Podporujme společnými silami projekty, které jsou funkční, efektivní, mají smysl a neohrožují naše děti.

Vlak se brzy chystá i do dalších měst České republiky, například do Hradce Králové.

Bezplatné testy na HIV/AIDS v celé ČR

Poslední listopadový týden bude opět patřit testování na infekci virem HIV a žloutenky typů B a C. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se znovu zapojí do Evropského testovacího týdne – a přidá se tak k více než stovce organizací z 53 zemí světa, které se v letošním roce této mezinárodní preventivní akce zúčastní.

„Evropský testovací týden v našich poradnách probíhá od 26. do 30. listopadu 2018,“ uvádí MUDr. Daniela Fránová, vedoucí poraden HIV/AIDS na Zdravotním ústavu. „Během týdne bude otevřeno všech dvacet našich HIV/AIDS poraden, které jsou rovnoměrně rozmístěny po 9 českých krajích. Testy jsou tak dostupné opravdu pro každého.“ Zásadním benefitem testování během Evropského testovacího týdne je fakt, že celé testování probíhá kompletně zdarma. Kromě toho mohou být testy anonymní.

„Samotné testování je jednoduchý a krátký proces, zájemce o test se v ordinaci zdrží asi patnáct minut.“ pokračuje Fránová a dodává, pro koho je testování určené: „Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.“

Právě testování je přitom jedinou cestou, jak infekci HIV odhalit – a právě včasná diagnostika má zásadní význam pro účinnou léčbu. Ta může zajistit srovnatelnou kvalitu života HIV pozitivních osob jako u osob neinfikovaných, zároveň zabraňuje dalšímu šíření nemoci. To je v České republice na vzestupu. V letošním roce k datu 30. září 2018 přibylo 162 nově diagnostikovaných HIV pozitivních.

Více informací:

MUDr. Daniela Fránová, vedoucí poraden HIV/AIDS

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Kontakt:

Tel.: 724 003 926, 371 408 502

Mail: daniela.franova@zuusti.cz

 

 

V Lanškrouně funguje síť služeb pro drogově závislé

V letošním roce je tomu již jedenáct let, kdy se v ulicích města Lanškrouna pravidelně pohybují terénní pracovníci organizace Laxus z.ú. Své klienty vyhledávají a pracují s nimi tam, kde právě jsou, tedy většinou ve veřejném prostoru města. Služby Centra terénních programů jsou určeny především uživatelům drog a jejich blízkým. Nabízené služby se týkají zejména sociální a zdravotní stabilizace klientů a jsou zacíleny směrem k méně rizikovému chování. Z toho neprofitují jen klienti centra, ale také město jako komunita ve smyslu ochrany veřejného zdraví. Na tomto důležitém cíli spolupracuje Laxus především s lékárnami a  Městkou policií Lanškroun. „S městskou policií kooperujeme především na sběru volně pohozených injekčních stříkaček a jejich následné bezpečné likvidaci. V úzké spolupráci jsme také se sociálním odborem městského úřadu a protidrogovým koordinátorem tak, aby byla služba co nejvíce zaměřena na lokální situaci,“ vysvětluje Tomáš Janků, vedoucí Centra terénních programů Pardubického kraje.

Co se týče osob blízkých, případně uživatelů drog se zájmen svou životní situaci změnit, ti mohou využít buď služeb Centra terénních programů Pardubického kraje, nebo se mohou o pomoc obrátit na Ambulantní centrum ve Svitavách. V tomto případě se nejčastěji jedná o poradenství ohledně komunikace s rodinným příslušníkem, uživatelem drog, a nebo o předléčebné poradenství. „Pomáháme klientům například najít vhodnou formu léčby a zařídíme pro něj vše, co je potřeba,“ doplňuje Janků.

V ambulantním centru je možné absolvovat také ambulantní léčbu nejen v případě nelegálních drog, ale také při potížích s alkoholem. Ambulantní centrum se zaměřuje i na nelátkové závislosti, například hraní na výherních zařízeních nebo hraní počítačových her. Centrum terénních programů a Ambulantní centrum tvoří návaznou síť služeb pro uživatele drog a občané města Lanškrouna tak mají díky podpoře města k dispozici odbornou podporu ve všech fázích a aspektech drogové problematiky.