Laxus z.ú. zřídil pozici zástupce odborného ředitele pro otázky pandemie
 Zajímá vás, jak se Laxus z.ú. vypořádává se situací spojenou s koronavirem covid-19? Aby mohla všechna centra fungovat plynule a efektivně a byla co v nejmenší možné míře zahlcená agendou spojenou s tímto onemocněním, zřídila organizace pozici zástupce odborného ředitele pro otázky pandemie.

Co Laxus k zřízení pozice vedlo, vysvětluje odborný ředitel Artem Vartanyan. „Agenda spojená s koronakrizí nabyla velkých rozměrů a zabírala mnoho času, který byl dříve věnován rozvoji organizace, jejímu provoznímu řízení a v neposlední řadě také metodickému vedení kolegů. Sledování vyhlašování jednotlivých vládních nařízení a jejich následná implementace do jednotlivých provozů, se stala tak výrazným prvkem ve fungování Laxusu, že jsme se rozhodli vyčlenit člověka, který by se touto agendou komplexně zabýval.“

Dočasnou pozici tzv. covid-manažera zastává Petr Pavlíček, který dosud řídil Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje. Jeho pracovní náplň sestává nejen ze sledování aktuální legislativy, jak je zmíněno výše. Petr Pavlíček zajišťuje pro pracovníky dostatek osobních ochranných pomůcek, koordinuje testování pracovníků screeningovými testy na protilátky covid-19, které má organizace k dispozici, v případě reaktivních výsledků pomáhá zajistit komunikaci s lékaři a potažmo hygienou, zprostředkovává komunikaci mezi centry a informuje o aktuálním dění tak, aby si centra v případě onemocnění pracovníků například mohla personálně vypomoci. Práce v souvislosti s onemocněním není málo. „Popravdě jsem asi nečekal, že té práce bude tolik,“ přiznává Petr Pavlíček. „Mým úkolem je v první řadě vybírat ze smršti informací, které se na nás v souvislosti s koronavirem dennodenně valí, ty, které jsou pro fungování Laxusu podstatné, a dávat kolegům ověřené odpovědi na jejich otázky.“

Díky zřízení pozice zástupce odborného ředitele pro otázky pandemie došlo k zpřehlednění velkého objemu informací o koronaviru, kterému byli všichni pracovníci vystaveni. Pozice umožňuje efektivně řešit tuto problematiku a dává tak pracovníkům prostor soustředit se především na práci s klienty, která je zvláště v této době zásadní.