Krátká zpráva z Výjezdu terénních programů

Výjezd terénních programů je každoročně konaná vzdělávací akce. Organizace letošního ročníku byla kvůli opatřením sloužícím k zamezení šíření onemocnění COVID-19 nejistá, nakonec se jej však podařilo zrealizovat.

Výjezd se konal ve dnech 18.-19. 6. u obce Choltice na Pardubicku. Účastnili se jej pracovníci organizací Laxus i Semiramis z Center terénních programů Pardubického, Královéhradeckého i Středočeského kraje a Centra adiktologických služeb Nymburk. Nechyběla ani ředitelka Eva Mifková a odborný ředitel Artem Vartanyan.

Dopolední i odpolední program měl vzdělávací charakter. Dopolední blok byl věnován workshopu na téma oslovování v terénu, odpoledne pokračovalo debatou o využitelnosti sociálních sítí při práci s uživateli drog, specifikách práce s neinjekčními uživateli návykových látek i možnostech práce v prostředí noční zábavy. V podvečer program díky napínavé stopovací hře plynule přešel ve volnou zábavu, sdílení zkušeností s kolegy a hovory nejen o práci 🙂

Druhý den dopoledne bohužel silně pršelo, i přes nepřízeň počasí byl čas dobře využit ke sdílení zkušeností v uplynulém „koronavirovém období“. Všechny terénní programy v období nouzového stavu i po něm poskytovaly klientům služby, byť v omezené míře. Ukázalo se, že jednotlivá centra dokázala flexibilně reagovat a přizpůsobit se situaci tak, aby co možná nejvíce plynule zabezpečovala alespoň základní služby pro klienty. Jarní období tak bylo cennou zkouškou, ze které lze těžit příklady dobré praxe i do budoucna.

Výjezd utekl rychle jako vždy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě programu, a těšíme se opět příští rok.