Již mnoho let působí v Novém Bydžově terénní sociální pracovníci hradeckého Centra terénních programů Laxus z.ú., kteří pracují zejména s nitrožilními uživateli nelegálních návykových látek. Podle nich je situace ve městě stabilní.

„Nový Bydžov není ohniskem drogové scény, ale je dobře, že tam terénní program je. Kdyby se situace měnila k horšímu, známe město, scénu, kolegy na městě – rychleji zareagujeme. To, že nás město i přes nekritickou situaci chce a podporuje, svědčí o osvíceném rozumném přístupu. Ve městě také dobře funguje odbor sociální práce na obci a i díky tomu můžeme říct, že situace je podchycena,“ popisuje Artem Vartanyan, vedoucí Centra terénních programů, které závislým pomáhá. Lidem v Novém Bydžově organizace poskytuje odborné sociální a adiktologické, tedy na závislostní chování zaměřené služby. Pracuje zejména s nitrožilními uživateli návykových látek.

„Terénní pracovníci z Laxusu nejčastěji pracují s klienty na základě principu Harm Reduction, tedy snižování rizik. V praxi to znamená, že výměnou injekčních stříkaček chrání zdraví nejen klientů, ale i veřejnosti, zejména před šířením infekčních chorob, jako jsou virové hepatitidy typu B a C nebo HIV. K dalším službám neodmyslitelně patří i sběr a likvidace pohozených injekčních stříkaček, které mohou být potencionálně nebezpečné pro toho, kdo se o ně poraní,“ říká Magdalena Ranková Lukasová, mluvčí organizace.

„V posledních letech jsme se začali také zabývat i jinou skupinou než injekčními uživateli, a to uživateli konopných drog, hlavně ve věku 15 až 19 let. Vyšší frekvence užívání, užívání konopí s vyšším obsahem aktivní látky, tržní charakter distribuce – to vše jsou rizika, která chceme snižovat,“ doplňuje Vartanyan. Do budoucna se pracovníci Laxusu chtějí také více zaměřit na pracovní migranty v průmyslových zónách, kde se drogy stávají součástí běžného života.

K důležitým pilířům služeb patří také odborné sociální poradenství. Pracovníci klientům pomáhají například znovu získat osobní doklady, radí ohledně práce nebo sociálního zabezpečení. Také se je snaží motivovat ke změně jejich životního stylu, pomáhají najít vhodnou formu léčby a zařídí k tomu vše potřebné. „V Laxusu totiž věří, že ne každý člověk, který začal experimentovat s drogami, bude drogy užívat celý život. Mezi cíle organizace patří i to, aby si lidé, kteří se do spirály užívání drog z různých důvodů dostali, odnesli co nejmenší poškození jak tělesného, tak i duševního zdraví,“ vysvětluje mluvčí organizace.

„Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma. Fungují mimo jiné i díky finanční dotaci města Nový Bydžov, která sice pokrývá jen nevelkou část skutečných nákladů na sociální službu, ale my si jí vážíme, vyjadřuje vůli města, že je pro něj tato služba důležitá,“ dodává Artem Vartanyan.