Město Choceň projevilo zájem o služby Centra terénních programů Pardubického kraje

Na žádost města Choceň začali v létě působit pracovníci Centra terénních programů Pardubického kraje ve městě.
Během dvou měsíců působení nakontaktovali v ulicích města první klienty, s nimiž doposud vyměnili 1 253 ks sterilního injekčního a harm reduction materiálu. Dle informací z lékáren i od samotných klientů ve městě žijí i další uživatelé. S pracovníky se mohou setkávat každý pátek odpoledních hodinách.

Děkujeme městu Choceň za zodpovědný přístup k drogové problematice i podporu našeho centra. Zároveň oceňujeme odpovědné kroky těch uživatelů, kteří náš program kontaktovali a využívají jeho služeb.

Výměna injekčního materiálu, ale i testování na infekční choroby a další služby, které Centrum terénních programů uživatelům drog poskytuje, slouží k ochraně veřejného zdraví, neboť zamezují šíření infekčních nemocí jako hepatitida typu C či virus HIV. Pracovníci rovněž v ulicích sbírají případný odhozený použitý injekční materiál.

V případě potřeby je možné se na ně obrátit na tel. čísle +420 774 626 301.