Terénní pracovníci z organizace Laxus, z. ú. každý týden navštěvují město Česká Skalice, aby se mohli setkat tváří v tvář s lidmi, kteří užívají návykové látky, v jejich přirozeném prostředí. Jedním z hlavních cílů terénních pracovníků je výměna použitých injekčních stříkaček za čisté a sběr stříkaček v ulicích města. Obě tyto služby totiž přispívají k ochraně veřejného zdraví.

Organizace Laxus, z.ú. pracuje s uživateli návykových látek více než dvacet let. Pracovníci organizace pravidelně navštěvují Českou Skalici, kde se setkávají se stávajícími klienty nebo vyhledávají nové klienty s nabídkou zapojení do terénního programu. “Nemůžeme nikoho nutit za námi chodit, vše je dobrovolné,” říká Denisa, terénní pracovnice Laxus, z.ú. Účastníci programu nejčastěji využívají výměnu injekčních stříkaček. Za použité stříkačky klienti dostávají čisté; tím se minimalizuje riziko šíření infekčních nemocí jakými jsou např. HIV nebo žloutenka typu C.

Vše se netočí pouze kolem výměny injekčních stříkaček. Terénní pracovníci poskytují klientům i další sociální služby od popovídání si o běžných životních strastech po vyřízení pobytu v léčebně. “Klienti nás občas žádají o pomoc s nějakou administrativou, nebo si povídáme o tom, že je někdo naštval v práci, protože to zrovna nemají s kým jiným probrat.”

Organizace Laxus, z. ú. spolupracuje se Sociálně správním odborem města, který terénní programy podporuje. Dalšími partnery terénních pracovníků jsou českoskalické lékárny a okrajově také místní Městská policie. S tou terénní pracovníci spolupracují výhradně v případě sběru injekčních stříkaček v ulicích města. Terénní program svým klientům zaručuje anonymitu, proto jsou spolupracujícím subjektům sdělovány pouze statistické údaje. “Kdybychom prozradili cokoli o našich klientech, ztratili bychom jejich důvěru a nikdo by k nám nechodil,” popisuje princip anonymity Denisa.

Práce terénních pracovníků se odráží i v celorepublikových statistikách Státního zdravotního ústavu, který vydal prohlášení, že podíl přenosu infekčních nemocí prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR dlouhodobě nízký.