Terénní pracovníci organizace Laxus jezdí každý týden do města Sadská. Mezi jejich hlavní činnost patří práce s uživateli návykových látek. Taková práce obnáší především manipulaci s injekčními stříkačkami a starost o to, aby co nejmenší množství použitých jehel skočilo v ulicích města. To se letos překvapivě daří.

Fakt, že se letos organizaci Laxus daří držet ulice čistší, potvrzuje i Petr Vykydal, vedoucí Centra adiktologických služeb v Nymburce, který terénní činnost ve Sadské zajišťuje. “Za letošní rok máme návratnost použitých stříkaček 121%, což v této lokalitě považujeme za velký úspěch.” Pracovníci organizace spolupracují na sběru stříkaček s Městskou policií. “V uplynulém období jsme ve spolupráci s policií našli pouze dvě stříkačky na ulici. To potvrzuje, že se nám daří motivovat klienty k tomu, aby vraceli stříkačky přímo nám,” doplňuje Vykydal.

Když se stříkačka dostane terénnímu pracovníkovi, putuje nejprve do certifikované nádoby a poté do spalovny. Jedním z hlavních cílů organizace Laxus je snižovat výskyt přenosných chorob u všech obyvatel města. Jedním z nástrojů je sběr stříkaček přímo v ulicích, dalším je výměna čistých stříkaček za použité.

Terénní pracovníci dokážou pomoci i lidem, kteří užívají návykové látky jiným způsobem než injekčně. Může se jednat například o kouření THC nebo šňupání pervitinu. Lidé z organizace Laxus také spolupracují s rodinnými příslušníky nebo přáteli lidí, kteří užívají návykové látky. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. V čase 9.00 – 17.00 se může kdokoli obrátit na terénní pracovníky na čísle +420 724 557 504 nebo se zastavit v Centru adiktologických služeb v Nymburce.