Terénní pracovníci z organizace Laxus z.ú. navštěvují Českou Skalici jednou týdně

Terénní pracovníci z organizace Laxus z.ú. každý týden navštěvují město Česká Skalice, aby se mohli setkat tváří v tvář s lidmi, kteří užívají návykové látky, v jejich přirozeném prostředí. Jedním z hlavních cílů terénních pracovníků je výměna použitých injekčních stříkaček za čisté a sběr stříkaček v ulicích města. Obě tyto služby totiž přispívají k ochraně veřejného zdraví.

Organizace Laxus z.ú. pracuje s uživateli návykových látek již 25. rokem. Pracovníci organizace pravidelně navštěvují Českou Skalici, kde se setkávají se stávajícími klienty nebo vyhledávají nové klienty s nabídkou zapojení do terénního programu. Nemůžeme nikoho nutit za námi chodit, vše je dobrovolné,“ říká Petr Pavlíček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje Laxus z.ú. Účastníci programu nejčastěji využívají výměnu injekčních stříkaček. Za použité stříkačky klienti dostávají čisté; tím se minimalizuje riziko šíření infekčních nemocí, jakými jsou např. HIV nebo hepatitida typu C.

Vše se netočí pouze kolem výměny injekčních stříkaček. Terénní pracovníci poskytují klientům i další sociální služby od popovídání si o běžných životních strastech až po vyřízení pobytu v léčebně. Klienti nás občas žádají o pomoc s nějakou administrativou, nebo si povídáme o tom, že je někdo naštval v práci, protože to zrovna nemají s kým jiným probrat,” sděluje dále Pavlíček.

Organizace Laxus z.ú. spolupracuje se Sociálně správním odborem města, který terénní programy podporuje. Dalšími partnery terénních pracovníků jsou českoskalické lékárny a okrajově také místní městská policie. S tou terénní pracovníci spolupracují výhradně v případě sběru injekčních stříkaček v ulicích města. Terénní program svým klientům zaručuje anonymitu, proto jsou spolupracujícím subjektům sdělovány pouze statistické údaje. Kdybychom prozradili cokoli o našich klientech, ztratili bychom jejich důvěru a nikdo by k nám nechodil,“ popisuje princip anonymity Petr Pavlíček.

Lidé z organizace Laxus z.ú. také spolupracují s rodinnými příslušníky nebo přáteli lidí, kteří užívají návykové látky. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a anonymně – tedy bez nutnosti sdělovat jakékoli osobní údaje. V čase 10.00–18.00 se může kdokoli obrátit na terénní pracovníky na čísle +420 777 626 309.

Centrum terénních programů poskytovalo své služby plynule také během pandemie onemocnění COVID-19. I v tomto období se dařilo být v kontaktu se stávajícími klienty, poskytovat službu výměny injekčního materiálu, a tak předcházet šíření infekčních onemocnění a přispívat k ochraně veřejného zdraví.

„Tento projekt je spolufinancován městem Česká Skalice.“