O společném setkání vedoucích pracovníků organizací Laxus z.ú a SEMIRAMIS z.ú  jsme na našich sociálních sítích již informovali.

Čerstvě za sebou máme společné setkání, které proběhlo v rámci projektu, který jsme příznačně pojmenovali Na jedné lodi!

V rámci setkání jsme se zabývali totiž společnými tématy. Tedy jak efektivně propojovat služby obou organizací, našimi společnými vizemi a dalšími tématy. Sdíleli jsme své zkušenosti a dobrou praxi z našich center, které pracují s různými „cílovkami“. Pracujeme totiž nejen s adiktologickými klienty, ale také s mladistvými (v rámci NZDM a poradenských služeb), s žáky základních škol (v rámci primární prevence). Posdíleli jsme a prodiskutovali naše poznatky a zkušenosti z Covid období v rámci prevence a pobavili se o tom, „jak na to“ online.

…a mnohem více.