EEG Biofeedback poskytuje nelékovou péči klientům (dospělým i dětem) s potížemi jako jsou například ADHD a ADD. Dále nabízí řešení nejrůznějších druhů úzkosti, poruch pozornosti, poruch učení a stresových poruch.

Zdravým klientům zprostředkuje možnost signifikantního zvýšení jejich mentálního výkonu (zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, zkrácení reakčního času) a zlepšení psychomotorických funkcí.

EEG Biofeedback terapie využívá metody regulace mozkové aktivity, jde o terapii s využitím počítačové techniky.

EEG Biofeedback nabízí pomoc při potížích:

 • porucha pozornosti – ADD, porucha pozornosti s hyperaktivitou – ADHD
 • specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie)
 • poruchy chování
 • rizikové chování, závislosti (alkohol, kouření, drogy)
 • poruchy paměti
 • poruchy řeči a výslovnosti
 • nespavost a další poruchy spánku (noční děsy)
 • noční i denní pomočování
 • deprese, úzkost, strach, nesoustředěnost
 • tréma, napětí před a po výkonu
 • snížená pracovní výkonnost

O metodě

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje ovládat mozkové vlny. Pomocí biologické zpětné vazby využívá seberegulující a sebeučící potenciál mozkové aktivity na základě učení operativním podmiňováním, stimuluje mozek k vyladění do „optimálního stavu EEG“.

Jestliže mozek dostane okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu.

Technika EEG Biofeedback byla poprvé použita v USA před více než třiceti lety. S mimořádným efektem byla aplikována pro terapii hyperaktivity, poruchy pozornosti a specifických poruch učení.

Základní informace

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Terapie je prováděna formou hry. Klient plní určitý herní úkol – ovládá autíčko či robota, atp. Terapeut nastaví požadovanou úroveň jednotlivých frekvencí mozkové činnosti, klient se snaží této hranice vlastním úsilím dosáhnout. Kdykoliv se mu to podaří, je okamžitě odměňován úspěchem ve hře (například autíčko jede vpravo – vizuální zpětná vazba) a naskakují mu body doprovázené zvukovým signálem (auditivní zpětná vazba). Jakmile klient v úsilí poleví, herní úspěch mizí. Tímto způsobem se posiluje žádoucí činnost mozku a posilují se užitečné nervové spoje (synapse). Získané zlepšení je proto dlouhodobé až trvalé.

Účinky

Průkazné výsledky tato terapie přináší především u dětí, jejichž centrální nervová soustava je díky stálému vývoji značně flexibilní. Ovšem prakticky každý mozek je schopen si při opakovaném tréninku osvojit ideální fungování. Zlepšuje se především percepční organizace, rozpětí pozornosti a koncentrace, paměť, motorika, mizí hyperaktivita, bolesti hlavy, poruchy spánku. Dochází k zvýšení sebevědomí. Základem je snaha každého jedince chtít se zlepšit, pracovat sám na sobě a zodpovědně přistupovat k tréninku – pak jsou výsledky maximální u každé osoby, která je motivována.

Základní vlastností mozku je jeho plasticita, kdy je schopen částečně nahrazovat některé poškozené funkce a neustálé přijímání a vstřebávání nových informací a je zároveň nastaven tak, aby pracoval s co nejnižší spotřebou energie – proto při metodě EEG Biofeedback udrží trvale naučené dovednosti efektivnějšího fungování, které si osvojil během tréninkových sezení. Důležité je absolvovat celý tréninkový komplex-co se jednou mozek naučí, to už nezapomene.

Počet sezení, frekvence

Délka tréninku záleží na cíli, kterého chce klient dosáhnout, na závažnosti potíží, částečně na věku. Orientačně ji lze odstupňovat takto:

 • Pro zlepšení výkonu (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci, studenti) postačí jako kondiční psychofitness trénink 20 sezení.
 • Při mírných potížích, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní kúra asi 20(-30) sezení.
 • U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých stačívá 30.
 • Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení – dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce bývá třeba 60 sezení (u dospělých cca 40) pro dosažení výrazného a trvalého účinku.

EEG biofeedback nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty, protože jde o učení, nikoli vzrušení. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném, terapie je zcela bez vedlejších účinků.

Ceník

1 sezení (40-50 minut) – 300 Kč

10 sezení – 2500 Kč

Kontakt:

Ambulantní centrum Pardubice
Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice (mapa)
Telefon: +420 734 316 540
E-mail: kabelova@laxus.cz