Uvědomte si problém

 • Přiznejte si problém a chovejte se podle toho.
 • Vyhněte se jakémukoliv hazardu i všemu, co s ním souvisí.
 • Vyhýbejte se jakýmkoliv podnětům spojeným s hraním.

Důvod: Hazardní prostředí a reklama hazardu jsou psychologické pasti. Vyvolávají silné bažení a oslabují sebeovládání.

Finance představují riziko

 • Nenoste u sebe větší částky a platební kartu. Omezte přístup k penězům.
 • Zvolte bezpečné a klidné zaměstnání, tj. práci bez nočních služeb a bez přístupu k penězům.

Důvod: Předejdete tak bažení, recidivě, zpronevěře a vězení.

Dluhy

 • Rodině i přátelům poctivě řekněte o problému s hazardem a dluzích.
 • Spočítejte své dluhy, realisticky odhadněte možnosti splácení a věřitele informujte. Dluhy splácejte postupně, plánovitě a předvídatelně.
 • Dluhy je třeba splácet bezhotovostně, aby se předešlo recidivě.
 • Uvědomte si, že váš hlavní problém nejsou dluhy, ale patologické hráčství.

Důvod: Máte-li se s druhými lidmi dohodnout, je třeba s nimi komunikovat.

Motivace

 • Posilujte motivaci. Připomínejte si ztráty z hazardu, vnímejte jeho rizika a také výhody střízlivého života.
 • Vypracujte si kartu hráče – jde o soupis negativních důsledků hraní na Váš život. Kartu mějte u sebe a v případě, že budete chtít jít hrát, připomeňte si důvody proč nehrát
 • Uvědomujte si, která prostředí vaši motivaci k abstinenci od hazardu posilují a která ji oslabují. Dobrá prostředí vyhledávejte a rizikovým se vyhýbejte.

Důvod:  Posilování motivace usnadňuje dlouhodobou abstinenci od hazardu. Práci s motivací lze použít také ke zvládnutí bažení.

Naprostá abstinence je snazší

 • Abstinuje od všech forem hazardu
 • Vhodné je abstinovat od alkoholu a drog! Alkohol oslabuje vaše sebeovládání!
 • Pomáhá dobrá organizace času a střední míra zátěže, tj. nenudit se, ale nebýt ani vyčerpaný.
 • Pomáhají tělesná aktivita, např. chůze nebo běh, relaxační techniky, jóga, klidné dýchání do břicha s prodlouženým výdechem

Důvod:  Hazard, alkohol, drogy, únava i nuda zhoršují sebeovládání.

Dlouhodobá péče o sebe

 • výše uvedená opatření musíte přijmout trvale
 • Nedaří-li se vám hraní zastavit, vyhledejte odbornou pomoc, nemusíte v tom být sami!
 • Léčba má být dlouhodobá a na začátku intenzivnější.

Důvod: Hazard vytvořil nezdravé myšlenkové vzorce a návyky. Jejich překonání vyžaduje dlouhé a systematické úsilí.

Většina patologických hráčů trpí následky stresu a měli by umět ho dobře zvládat. Potřebují také spolehlivé informace o svém problému

 (S úpravami MUDr. Karel Nešpor, CSc. – Už jsem prohrál dost)

Pamatujte!

 • hazardem si nelze z dlouhodobého hlediska vydělat
 • hazard je „zábava“, ne zdroj obživy
 • nehrajte, abyste vydělali na nezbytné
 • špatná nálada zvyšuje pravděpodobnost, že budete hrát déle
 • alkohol a jiné návykové látky bourají zábrany
 • prohrané peníze zpět nevyhrajete
 • za co peníze utratíte je vaše volba
 • herna není „dobré“ místo