(Následující materiály jsou k dispozici volně ke stažení z www.drnespor.eu)

Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238.

Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130.

Nešpor, K., Müllerová, M.: Jak přestat brát (drogy). Sportpropag a Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, 2004, s. 140.

Nešpor K. a spol. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 160.

Gambler, a co s ním? Magdalena, o.p.s.