Co dělat?

 • Opatřete si informace. Pomůže vám to situaci partnera, dítěte (či jiné osoby blízké) lépe pochopit a efektivněji jednat.
 • Najděte profesionální pomoc pro hráče i pro sebe.
 • Přístup k dítěti, které má problémy se závislostním chováním, shrnuje anglické sousloví „tough love“, česky to znamená „tvrdá láska“. Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost

Čemu se vyhnout?

 • Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas, prohluboval by se problém a rostly by dluhy.
 • Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.
 • Netrvejte na rozumném vysvětlení. Hráč ho většinou není schopno poskytnout, i kdyby chtěl. Patologické hráčství nemá jedinou příčinu, ale jeho kořeny lze hledat v mnoha rovinách. Uplatňuje se zde nejen osobnost hráče nebo rodina, ale také dostupnost různých forem hazardní hry, žebříček hodnot ve společnosti, životní styl, tlak reklamy a další okolnosti.
 • Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a navzájem se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.
 • Nezanedbávejte sourozence problémového dítěte. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a vaši péči a váš zájem potřebují.
 • Nefinancujte hazardní hru a neusnadňujte její provozování. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. U patologických hráčů bývá většinou jen otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníze, šperky a další cenné předměty. Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci, totiž rozvoji patologického hráčství. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, např. krádežemi mimo rodinu, neobstojí. Pokud bude problém pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu dojde stejně.
 • Nedejte se vydírat. Vyhrožování útěkem nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Tato rizika u patologických hráčů existují. Tím, že blízcí pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale zvyšují
 • Riziko sebevražedného jednání nepodceňujte. Pokud o této možnosti hráč hovoří nebo máte v tomto směru podezření, vyhledejte odbornou pomoc. V případě náhlého ohrožení života nebo zdraví volejte záchrannou službu (číslo 155, 122).
 • Nedejte se vydírat pochybnými známými hráče, kteří na vás vymáhají peníze, jež jim údajně dluží. Dluhy nejsou Vaše a nejste povinni je platit a nemůžete mít jistotu, že zaplacením peněz by celá záležitost skončila.
 • Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit. Ztráceli byste tím důvěryhodnost.
 • pamatujte, že fyzické násilí většinou nevede k cíli a často jen živí pocit ukřivděnosti, vede k sabotování a k útěkům. Nejednejte chaoticky a impulzivně.
 • Nespoléhejte na prarodiče – problém, který obtížně zvládáte vy, sotva zvládnou prarodiče.
 • Nedělejte zbytečně dlouho „dusno“. Útěk do světa hazardní hry by se tím stával ještě přitažlivější.
 • Nezabouchněte dveře navždy. I když už k odchodu došlo, stanovte podmínky, za kterých je návrat možný
 • Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání a čas. Problém se dá překonat, i když to může trvat dlouho.