• Blud o rychlém zbohatnutí

Patologický hráč nemá žádnou šanci zbohatnout. Každá další výhra je pro hráče nebezpečná, vtahuje ho do další hry, problémy hráče se více a více zhoršují. Přicházejí další a ještě větší prohry. Tzv. „výhoda herny“ znamená, že provozovatel hry je vůči hráčům v asymetrickém postavení, hráči vždy prohrávají peníze ve prospěch provozovatele. Rychle bohatne majitel herny.

  • Blud o zajímavosti hry

Co se jevilo na začátku hráčské kariéry jako hra, zábava, relax či trocha adrenalinu časem přechází do velmi namáhavé, nekonečné a nesmyslné lopoty. Na konci není odměna, ale ztráta a to ve všech oblastech života.

  • Blud spořitelny

Tento blud je velmi nebezpečný v tom, že patologický hráč je přesvědčen o tom, že by mohl své peníze vyhrát zpátky.  Herna však není spořitelna, kde si své finance uložil a může si je vybrat zpátky, jeho peníze nenávratně zmizely a už je nikdy neuvidí.  Další sebemenší výhra uzavírá bludný kruh patologického hráčství, přichází jen další prohry a další zbytečné utrpení hráče a jeho blízkých.

  • Blud o úniku a odreagování

Další blud je to, že se dá hazardní hrou uniknout před osobními, rodinnými nebo pracovními problémy. Problém, jehož řešení odsouváte a schováváte se před ním v herně, nezmizí, čas a peníze zanechané v herně k dalším problémům ještě více přispívají.  Konfrontace se realitou je časem neodvratitelná, čím později k tomu dospějete, o to bude bolestivější.

  • Blud o vlastní genialitě:

Mnoho patologických hráčů žije v představě, že objevili „systém“ jak obelstít automat, ruletu či jiný druh hazardu. „Výhoda herny“ je však neúprosná, za každé situace vyhrává vždy jen provozovatel a to i tím, že občas nějakou výhru připustí, aby přišly vaše další prohry. Tak tomu chce i zákon, který hru „reguluje“.

  • Blud o tom, že „já to mám přece pod kontrolou“

Většina hráčů na začátku své kariéry předpokládá, že se jich to netýká, že oni do toho nespadnou a nestanou se patologickým hráčem s obřími dluhy.  Mnohdy spoléhají na svou „hráčskou genialitu“ (viz výše).  Závislostní chování je zákeřné právě v tom, že vzniká nepozorovaně, lidé ho do poslední chvíle podceňují a to až do situace, která se již jeví bezvýchodnou.

  • Blud o výhře a nedokončenosti

„Přestanu s tím, až vyhraju hodně peněz, nebo až dostanu všechno zpátky, neodchází se od rozdělané práce.“  Ovšem další sebemenší výhra volá po další hře!

  • Blud o štědrých automatech, kamarádovi „Automatovi“ a laskavé štěstěně

Některé automaty rády dávají peníze, dělají dobrou společnost, vesele blikají a mluví. „A dneska to dá, když už mám takové problémy, přece ne?! „

  • Blud o dluzích

Mnoho patologických hráčů je přesvědčeno, že jejich problém není jejich chorobná závislost, ale dluhy samotné, které se hraním snaží vyřešit.

  • Blud o odpovědném hráči

Hazardní hráč se svou hrou snaží zabezpečit rodinu, proto hře obětuje mnoho energie, času, peněz, vztahů, svého postavené, své důstojnosti a pověsti, zdraví …