Tato anketa pomáhá odlišit gamblerství od nevěry či workoholismu. Odpovídejte ano / ne.

 1. Chodí domů velmi pozdě nebo k ránu a vede formální dialog, je-li k tomu přinucen.
 2. Uzavírá se v pokoji, sleduje nenáročné TV programy.
 3. Má hypochondrické projevy, tlačí rodinu do péče o něho.
 4. Jezdí na služební cesty přes víkend.
 5. Chodí domů velmi pozdě a neustále mluví o práci.
 6. Je-li doma, snaží se o intenzivní program pro rodinu či děti.
 7. Sex doznává změn, jsou v něm značné výkyvy.
 8. Je nervózní, když je s rodinou někde bez přístupu na telefon či internet.
 9. Přestává platit běžné měsíční platby a nepravidelně přispívá na domácnost.
 10. Sex se vytrácí, málo dbá na svůj vzhled.
 11. Chodí k ránu, není opilý, přitom jeho nálada velmi kolísá.
 12. Má megalomanské sny (zahraniční dovolená, dům, apod.).
 13. Opakovaně se objevují nevysvětlitelné ztráty, krádeže či náhodná přepadení (v den výplaty).
 14. Slibuje více, ale plní sliby daleko méně než předtím.
 15. Napadá slovně, vyčítá, vyvolává konflikty, přehodnocuje dosavadní rodinné události.
 16. Sex se vytrácí, hodně si stěžuje na příliš mnoho práce, věnuje pozornost svému zjevu.
 17. Je duchem nepřítomný, apatický.
 18. Je nervózní, na běžné rodinné problémy reaguje křikem, nutí ostatní, aby se o zajistili domácnost a vše potřebné a poskytuje na ně finance.
 19. Je lakomý, přitom peníze má.
 20. Má stavy několikadenních depresí, pláče, ale popírá svůj stav.

Čísla bodů 1, 4, 6, 15, 16, 19 odpovídají spíše nevěře.

Čísla bodů 3, 5, 7, 8, 18 odpovídají převážně workoholismu.

Čísla 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 a 20 svědčí spíše o problému s patologickým hráčstvím.

Odkazy: Frouzová, Adiktologie str. 273