Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat? V Novém Bydžově funguje terénní služba organizace Laxus. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen v případě pohozené stříkačky, ale i v situaci, kdy někdo z vašich blízkých užívá drogy.

Terénní pracovníci z organizace Laxus pravidelně navštěvují město Nový Bydžov. Tento rok bylo uskutečněno více než 30 terénních výjezdů. Cílem pracovníků je vyhledávat uživatele návykových látek a pravidelně se potkávat s lidmi, kteří službu již využívají. Jedním z důležitých cílů je také sběr injekčních stříkaček v ulicích. Na tomto cíli spolupracují s Městskou policií, která pracovníkům nalezené stříkačky odevzdává.

Práce terénního pracovníka obnáší mimo jiné i manipulaci s injekčními stříkačkami a starost o to, aby co nejmenší množství použitých jehel skončilo v ulicích města. To se v Novém Bydžově dlouhodobě daří. Pohozená stříkačka putuje nejprve do speciální nádoby, kterou vozí pracovníci u sebe, a poté do spalovny jako nebezpečný odpad.

Terénní pracovníci dokážou pomoci i lidem, kteří užívají návykové látky jiným způsobem než injekčně. Může se jednat například o kouření THC nebo šňupání pervitinu. “Tento rok se nám v Novém Bydžově daří práce s tzv. neinjekčními uživateli drog. Jedná se především o užívání MDMA nebo pervitinu,” doplňuje Petr Pavlíček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje. A kdo jsou tito uživatelé? “Jedná se většinou o teenagery, kteří experimentují s návykovými látkami a pracovníci jim poskytují především poradenství v oblasti zdraví,” doplňuje Petr Pavlíček.

Lidé z organizace Laxus také spolupracují s rodinnými příslušníky nebo přáteli lidí, kteří užívají návykové látky. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a anonymně – tedy bez nutnosti sdělovat jakékoli osobní údaje. V čase 10.00 – 18.00 se může kdokoli obrátit na terénní pracovníky na čísle +420 734 319 995.