Pracovníci pardubického, královéhradeckého i mladoboleslavského K-centra se letos setkali v nově a stylově vymalovaných prostorách Kontaktního centra Mladá Boleslav. Svoje zkušenosti tam sdíleli pracovníci organizací Laxus z.ú. a Semiramis z.ú. společně. Na setkání nechyběl ani odborný ředitel organizace Artem Vartanyan.

První část setkání byla věnována zhodnocení událostí spojených s pandemií onemocnění COVID-19. Kolegové hodnotili nejen restriktivní opatření, která byla se zamezením šíření nemoci spojená, ale hledali rovněž pozitivní stránky a poučení z celé situace. Zároveň se díky sdílení dobré praxe připravovali i na příchod potenciální druhé vlny onemocnění, aby situací nebyli zaskočeni a mohli co možná nejvíce plynule dále poskytovat služby center.

Každá strana má dvě mince, a proto i období nouzového stavu přineslo nejen různá úskalí, ale i nové příležitosti. Jednou z nich bylo vytvoření prostoru pro hlubší zamyšlení se nad využitím kontaktní místnosti. Ta slouží klientům kontaktních center k tomu, aby si v ní chvíli odpočinuli, v klidu vypili čaj nebo kávu a prodiskutovali s pracovníky své problémy. Na výjezdu kolegové řešili otázku dalšího směřování této místnosti a zamýšleli se nad novým konceptem jejího využití tak, aby byl její potenciál skutečně plně využit. Věříme, že změny, které tyto úvahy přinesou, pomohou klientům v jejich nelehké životní situaci.

Den na výjezdu kontaktních center rychle uplynul, přinesl nové nápady k přemýšlení i realizaci. Všem zúčastněným děkujeme.