Níže uvedeným cílovým skupinám poskytujeme informace z oblasti rizikového chování (srozumitelný překlad zákonů a vyhlášek, aktuality, odkazy na návaznou odbornou pomoc, příklady postupů při řešení krizových situací, řešení šikany, výskyt návykových látek ve škole apod.), metodické a organizační informace z oblasti vedení programů dlouhodobé primární prevence.

Poradenství je poskytováno zdarma na vyžádání, dále v případě závažné, krizové situace, případně jako reakce na konkrétní situaci, která se otevře díky našim programům, či dalším poskytovaným službám.

Veškeré poradenství je poskytováno osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Poradenství dětem a mládeži

Poradenství pedagogům

Poradenství rodičům

Poradenství odborné i laické veřejnosti