Od jara 2020, kdy protiepidemická opatření zatlačila většinu lidí domů, jsme predikovali napříč službami setrvačnost potíží v oblasti duševního zdraví a čekali jsme, kdy se hlavní vlna uvědomělých problémů objeví na prahu našich služeb. Předpoklad se ideálně sešel s rozšířením našeho provozu na celotýdenní na jaře roku 2021, kdy začal narůstat počet zájemců o službu. Do současné chvíle dokážeme reagovat v krátkém čase na potřeby nových klientů a nabízíme jim brzký termín konzultací. To se ukazuje jako velký benefit neboť klienti přicházejí často v situaci, kdy je ohroženo  nejen jejich duševní, ale i fyzické zdraví. Častěji se objevují kombinace užívaných látek – převážně alkohol v kombinaci s legálně předepsanými psychofarmaky nebo problémové hraní, které klienty přivedlo do sociálního debaklu. Naše služby se snaží vyjít vstříc potřebám klientů, nabízíme nejen individuální a skupinové poradenství a terapii, ale také párovou a rodinnou terapii, jelikož potíže v období zvýšené nejistoty a napětí měly své nejvýraznější symptomy ve vztazích. Snažíme se přiblížit také klientům, kteří obvykle do ambulantních služeb nedocházejí, a to klientům, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, přesto mají chuť ke změně. V takových případech se snažíme pracovat formami harm reduction poradenství, které jako alternativa abstinenčních směrů nabízí větší prostor pro porozumění a celosvětově mění pohled na závislé jako na ty „problémové“ a naopak je vnímá jako ty nejvíce traumatizované, kteří si zaslouží naši odbornou pozornost a péči.

Právě takovou pozornost a péči nabízí díky finanční podpoře města Mladá Boleslav Adiktologická ambulance organizace Laxus. Její služby jsou dostupné každý všední den, a to v pondělí až čtvrtek mezi 9.00 – 17.00 hod. a pátky od 9.00 – 15.00 hod.. Další informace o službě naleznete webové adrese laxus.cz a telefonním čísle 730 516 447.