V Mnichově Hradišti nabízíme poradenský program všem dětem, mladým lidem a rodinným příslušníkům, kteří se nalézají v nepříznivé situaci, která souvisí s narušením sociálních vztahů, znevýhodňujícím rodinným sociálním prostředím, mají problémy s chováním, konflikty se společenskými normami, jsou ohroženi experimenty či závislostním užíváním návykových látek a závislostním chováním. Srozumitelněji se dá říci, že pracujeme se všemi dětmi, které řeší různé trable ve škole (třeba do ní moc nechodí, „zlobí“ apod.) nebo doma, experimentují s návykovými látkami (nejčastěji alkohol, tabák, marihuana). Zároveň jsme tu i pro rodiče, kteří s takovou situací chtějí něco dělat, hledají podporu a pomoc. V Mnichově Hradišti jsme každou středu na adrese Volnočasového centra. S našimi klienty pracujeme formou individuálního poradenství a každých 14 dní také pořádáme „dětskou skupinu.“. Cílem našeho programu je především přispět k zmírnění či vyřešení klientovy nepříznivé situace s důrazem na prevenci.

Klienti se k nám dostávají dobrovolně (zavolají rodiče, či oni samotní), na základě uloženého opatření soudu či doporučení OSPODu v Mnichově Hradišti, často také na doporučení školy.

Službu zajišťují dvě pracovnice Ambulantního centra v Mladé Boleslavi, Laxus z. ú. – sociální pracovnice Tereza Müllerová a speciální pedagožka Ivana Burýšková. Obě pracovnice mají dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi, mladistvými, s vedením skupiny, s prací s adiktologickými klienty, rodinným poradenstvím, a především prevencí. Zkušenosti z našich profesí ukazují, že kontakt a vztah s dítětem je jedním ze základních kamenů prevence:

„V naší práci se snažíme podpořit všechny naše klienty. Věříme, že lidský vztah je nositelem toho nejcennějšího, co našim klientům předáváme. V práci s dětmi využíváme moderních metod, které jsou konkrétně zaměřené na práci s dětmi. Využíváme terapeutické karty, interaktivní techniky z primární prevence nebo práci s tzv. terapeutickým pískem, „Sandplaying“. Program „šijeme“ klientům na míru a ke každému přistupujeme individuálně tak, aby právě on dostal potřebnou podporu a jeho situace se zlepšovala,“ popisuje Tereza Müllerová.

Naše služba byla realizována i v době vládních opatření z důvodu onemocnění Covid19. V době, kdy jsme byli těmito opatřeními omezeni v osobním kontaktu, jsme i tak s našimi klienty zůstávali v kontaktu, a to např. formou telefonických konzultací, emailové konverzace, s některými např. díky Skype videohovorům apod. Vždy je naši snahou naše klienty a jejich rodiče včas informovat o chystaných změnách. Rozesíláme informační SMS, informační letáky, komunikujeme na sociálních sítích atd.

Ani v současné době naše služby neomezujeme. Všichni pracovníci organizace Laxus z. ú. jsou si dobře vědomí širší společenské odpovědnosti, která vyplývá z charakteru poskytovaných služeb. Naše práce je postavena převážně na osobním kontaktu s dětmi a rodinnými příslušníky. Všichni poctivě sledujeme epidemiologický vývoj v ČR, ihned reagujeme na jakékoliv změny a vždy postupujeme v souladu s vydanými nařízeními Vlády, či mimořádnými opatřeními. Všichni naši pracovníci jsou vybaveni ochrannými prostředky (respirátory, štíty, dezinfekce…) a mají přístup k realizaci orientačních testů na onemocnění Covid19. Bezpečí nás a našich klientů je naši prioritou! V rámci dostupných možností v ČR jsme maximálně připravení a věříme, že tato opatření nám zajistí možnost být dále odbornými partnery a plnohodnotně poskytovat veškeré naše služby.

V případě zájmu o konzultaci, poradenské setkání, či v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zájemce o službu se musí vždy předem telefonicky objednat. V případě uložených/doporučených programů přes OSPOD (p. Soňa Košková), v případě dobrovolných klientů na číslo Ambulantního centra Mladá Boleslav

Služby budou poskytovány 1x týdně ve středu v odpoledních hodinách (13-17h).

Služby jsou bezplatné!

Ambulantní centrum Ml. Boleslav – Tereza Müllerová, DiS. – ( 733 184 995 )

OSPOD MH – Bc. Soňa Košková – ( 326 776 703 )