Poděkování za podporu našich služeb v roce 2015

Laxus o.s. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.

Jako nezisková organizace slavíme v letošním roce dvacet let existence a úspěšné působnosti v oblasti závislostí a rizikového chování. Každý rok využívá naše služby kolem dvou tisíc osob.

Do naší cílové skupiny přitom spadají uživatelé drog, alkoholu, patologičtí hráči, uživatelé drog v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Našich služeb využívají i rodinní příslušníci, partneři a další osoby, blízké výše uvedeným skupinám.

Mezi naše cíle patří sociální a zdravotní stabilizace klientů, zvýšení jejich kompetencí k řešení životních situací, posílení a podpora funkčního rodinného prostředí, zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování, podílení se na ochraně veřejného zdraví, spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

Abychom naše poslání naplnili, provozujeme Ambulantní centra v Hradci Králové a Pardubicích, jejich detašovaná pracoviště ve Svitavách a Mladé Boleslavi, Centrum drogových služeb ve vězení, které aktuálně působí v deseti vězeňských zařízeních šesti krajů, Centra terénních programů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, dvě Kontaktní centra v Hradci Králové a Pardubicích a Centrum adiktologických služeb v Nymburce. Celkem působíme ve více než třiceti městech Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje, ale také v Praze a na Vysočině.

Díky podpoře níže uvedených obcí, měst, krajů i institucí s celostátní působností se nám letos podařilo rozsah našich služeb dále rozvíjet. Úspěšně jsme dokončili projekt Zpátky, jinak, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, dále jsme rozvíjeli program EEG biofeedbacku v Pardubicích, pravidelně realizovali terénní programy v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji a významně stabilizovali projekt Centra adiktologických služeb, které působí v Nymburce a blízkém okolí. Nabídka služeb ambulantních center se dále rozšířila o služby pro patologické hráče a další procesuálně závislé osoby. Naši zaměstnanci se během roku také aktivně účastnili několika konferencí, na kterých prezentovali jak dlouhodobé pohledy na systém služeb, tak aktuální poznatky a novinky, které do našeho oboru přinášíme.

Za podporu, díky které jsme mohli letos naše služby realizovat, tedy děkujeme:

 a městům:

Poskytnuté podpory si velice vážíme a děkujeme za ní. Znamená pro nás nejen uznání toho, co děláme, ale chápeme ji také jako vyjádření vlastní odpovědnosti a podpory těm, kteří ji potřebují. Doufáme také, že nás v našem poslání podpoříte i nadále a že i v budoucnu společně přispějeme k lepšímu životu mnoha dalších lidí, kteří se potýkají s problémy, způsobenými závislostmi a rizikovým chováním.