Organizace Laxus z.ú. dlouhodobě usiluje o otevření Ambulantního centra v Náchodě, které by
pomohlo nejen těm, kteří chtějí přestat užívat návykové látky, udržet si abstinenci, ale i jejich
blízkým.
Město Náchod vznik Ambulantního centra podpořilo, ale usnesením Rady města č. 34/777/19 nebyla
schválena smlouva o výpůjčce prostor. Pobočka se měla otevírat 1. července, otevření se ovšem
odkládá do doby, než budou nalezeny jiné prostory.
Doufáme, že v Náchodě budeme moci Ambulantní centrum otevřít co nejdříve, o vývoji situace Vás
budeme informovat.