Internetová on-line poradna slouží těm, kteří chtějí pomoci v oblasti drogové problematiky a kterým vyhovuje forma komunikace přes internet. Dotazy by se měly týkat užívání drog, proto Vás s dotazy z jiných oblastí budeme odkazovat na specializovaná pracoviště.

Nečastějšími tématy dotazů jsou:

 • drogy – účinky, rizika, vznik závislosti apod.
 • abstinence a léčba závislostí
 • problémové hraní, gambling
 • soužití s uživatelem drog / gamblerem
 • sociálně – právní problematika
 • zdravotní komplikace
 • odkazy na další drogové služby (kontaktní centra, léčebny, AT poradny, substituční programy aj.)

Na dotazy odpovídáme nejpozději do 3 pracovních dnů.

 • Internetové poradenství nenahrazuje osobní kontakt s lékařem nebo jiným odborníkem.
 • Internetové poradenství je poskytováno bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženství, sexuální orientaci, právní a společenské postavení, socioekonomické možnosti, typ užívané drogy, délku drogové kariéry a způsob užívání drog.
 • O proběhlé komunikaci přes internetovou poradnu je veden záznam, který se archivuje. Záznam je dostupný pouze pracovníkům Laxus z.ú.
 • Všichni pracovníci Laxus z.ú., kteří poskytují internetové poradenství, jsou vázáni mlčenlivostí s výjimkou informací, které podléhají oznamovací povinnosti. Řídí se etickým kodexem pracovníka Laxus z.ú.
 • V případě nespokojenosti s kvalitou služeb nebo se způsobem jejich poskytování může klient podat stížnost.
 • Zasláním dotazu do internetové poradny tazatel potvrzuje souhlas s výše uvedenými pravidly internetového poradenství.
 • Dotazy zodpovídají pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Zadání internetového dotazu

 • Při zadání dotazu můžete zvolit, zda chcete, aby byl dotaz veřejný či nikoli. Pokud zvolíte variantu soukromého dotazu, je nutné uvést e-mailovou adresu, na kterou Vám bude odpověď zaslána. Pokud tak neučiníte nebo uvedete e-mail neúplný či chybný, nebude odpověď doručena. E-mailová adresa není zveřejňována.
 • Vzhledem k tomu, že se dotazy často opakují, můžete se podívat, zda podobný dotaz nebyl v minulosti zodpovězen. K vyhledání dotazu slouží řazení dotazů dle typu nebo fulltextový vyhledavač.

Právo stěžovat si

 • V případě nespokojenosti s průběhem poradenství si můžete stěžovat.
 • Buď formulujte Váš další dotaz jako stížnost, kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo písemně vedoucího centra, jehož pracovník Vám odpovídal.
 • V případě, že Vám zvolený způsob řešení nebude vyhovovat, můžete se v dalším kroku telefonicky, e-mailem nebo písemně obrátit na ředitelku.
 • Kontakty naleznete pod tímto odkazem.