Provoz v jednotlivých centrech je již obnoven!

Výjimky:

  • Centrum adiktologických služeb Nymburk má uzavřenou kontaktní místnost do 30. 6.
  • Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené obnovilo přímou práci s klienty dosud ve 4 věznicích.
  • Ambulantní centrum Náchod má plnou kapacitu, z tohoto důvodu nyní nepřijímá nové klienty.