Deklarace identity

Každý v životě někam směřuje. Přijímáme jedinečnost člověka a věříme, že stojí za to hledat společně cestu dál.

Cílové skupiny

 • Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
 • Osoby v konfliktu se zákonem
 • Rodiny a osoby blízké
 • Děti a mládež
 • Odborná veřejnost
Cíle
 • Sociální a zdravotní stabilizace klientů.
 • Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.
 • Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.
 • Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.
 • Podílení se na ochraně veřejného zdraví.
 • Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 • Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

Principy poskytování služeb

 1. Kvalita a profesionalita
  • Poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické a preventivní služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
 2. Individuální přístup ke klientům
  • Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
 3. Přístupnost služeb
  • Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
 4. Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
  • Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového chování na společnost.
 5. Transparentnost

Právní forma: zapsaný ústav, zapsaný dne 13. 3. 2016 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 402.
IČO: 62695487
Bankovní spojení: 601 125 001 / 5500
Datová schránka: snjgydh
Korespondenční adresa organizace: Laxus z.ú., Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové
Adresa sídla organizace, fakturační adresa: Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Kancelář správy organizace: Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové – Kukleny (mapa)
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: laxus@laxus.cz
Web: www.laxus.cz

Zakladatel: Mgr. Ing. Jiří Staníček
Ředitelka: Bc. Eva Donátová

Předseda správní rady: Mgr. Tomáš Harant
Člen správní rady: Mgr. Ondřej Počarovský
Člen správní rady: Mgr. Ivan Černovský
Revizorka: Mgr. Denisa Gilányi


Poznámka:

Pro běžnou písemnou korespondenci využívejte, prosím, pouze adresu „Laxus z.ú., Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové“. Na jiné adresy nemusí být pošta doručena, nebo ji přijmeme se značným zpožděním.

Na zasílané faktury uvádějte, prosím, fakturační adresu „Laxus z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk“ a fakturu zasílejte na korespondenční adresu „Laxus z.ú., Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové“.

Pro komunikaci s našimi centry (služby pro klienty), využívejte, prosím, telefony a e-maily uvedené na stránce s kontakty.

Děkujeme za pochopení.