Laxus o. s. se jako jeden z partnerů účastnil v letech 2010 – 2013 projektu „Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů“. Jeho realizátorem byla Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0015

Realizátor: Univerzita Hradec Králové

Partneři projektu: Laxus o. s., Občanské sdružení Salinger, SKOK do života, o. p. s. Oblastní charita Hradec Králové, Občanské poradenské středisko, o. p. s., PROSTOR PRO, o. s., Občanské sdružení Adra

Období realizace: 1. 10. 2010-28. 2. 2013

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vzdělávat studenty bakalářských oborů: sociální práce v prezenční a kombinované formě, sociální práce ve veřejné správě v kombinované formě a studenty následných magisterských oborů sociální práce v prezenční a kombinované formě, realizované na UHK pro budoucí praxi a prostřednictvím nového systému praxí s využitím akreditovaných pracovišť zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Dílčí cíle projektu:

  • zapojením poskytovatelů sociálních služeb do formování výuky překlenout vakuum mezi teorií a praxí
  • zkvalitnit výuku oborů bakalářského a magisterského studijního programu sociální politiky a sociální práce akreditovaných na UHK
  • vybudovat síť kvalitních pracovišť pro výkon studentských praxí

Hlavními výstupy projektu bude zavedení vnitřní akreditace pracovišť, jejich evidence v databázi poskytovatelů praxe studentům a uskutečnění stáží pro 120 studentů VŠ v rámci pilotního ověření systému. Doprovodnou nezbytnou aktivitou je další vzdělávání akademických pracovníků VŠ, supervizorů stáží.