Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052

Realizace projektu: 1.11.2015 – 31.10.2019

Realizátor: Královéhradecký kraj

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v souladu se Sítí sociálních služeb Královéhradeckého kraje.  Prostřednictvím projektu bude podpořeno celkem 47 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, směřují k rozvoji a přispívají k zapojení cílových skupin do společnosti – do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vyhotoveného na základě §95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci projektu bude kromě potřebných stávajících aktivit financováno i rozšíření těchto sociálních služeb, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Součástí projektu bude také hodnocení efektivity služeb, které bude prováděno na základě hodnocení kvantitativních a finančních údajů o službách prostřednictvím Systému řízení a financování sítě sociálních služeb. Výstupy shrne souhrnná evaluační zpráva, která vyhodnotí poskytované služby a formuluje doporučení pro síť sociálních služeb i návazné systémy.

Celkové náklady projektu činí 354 898 659,24 Kč včetně DPH. Dotace činí 95% (85% prostředky z  ESF, 10% prostředky ze státního rozpočtu) a 5% kofinancování z Královéhradeckého kraje. Projekt trvá od listopadu 2015 do října 2019.

V Laxus z.ú. je do projektu zapojena služba následné péče poskytovaná v Ambulantním centru Hradec Králové.