V rámci tohoto projektu byly financovány sociální služby Centra terénních programů Královéhradeckého kraje (06/2009 – 06/2012*) a K-centra Hradec Králové (06/2009-06/2012).

* Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje působilo také na Trutnovsku a to s měsíčním posunem (07/2009 – 07/2012).

Projekt se zaměřoval na poskytování služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem bylo pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr sociálních služeb a jejich cílových skupin reflektoval potřeby kraje, které vyplývaly z plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Projekt financoval provoz stávajících služeb prevence, navýšení kapacity některých z nich a vznik osmi nových služeb, zaměřených zejména na duševně nemocné osoby. Projekt financoval provoz těchto typů sociálních služeb: azylové domy a nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší, domy na půl cesty pro lidi opouštějící dětské domovy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pro osoby se zdravotním postižením, terénní programy pro uživatele drog, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a duševně nemocné a následnou péči pro duševně nemocné.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 270 441 082 korun.

Vice o individuálním projektu na www.socialniprojekty.cz