PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni s kvalitou služeb, způsobem jejich poskytování nebo přístupem pracovníků, můžete podat stížnost. Vaší stížností se budeme zabývat a v případě, že bude oprávněná, přijmeme opatření k nápravě situace.


Jak na to?

Stížnost můžete podat ústně nebo písemně. Ústně ji lze podat pracovníkovi nebo vedoucímu příslušného centra (sepíše s Vámi záznam o stížnosti), písemně pak na e-mail centra, poštovní adresu centra nebo do schránky stížností, umístěné v jednotlivých centrech (centra terénních programů a poradenství pro obviněné a odsouzené schránky nemají – můžete využít schránky v kontaktních nebo ambulantních centrech). Do těchto schránek lze podat i stížnosti anonymní.

Pro podání stížnosti si můžete zvolit zástupce, případně doprovod.

Vyřízení stížnosti

Vaše stížnost bude vyřízena vždy písemně, a to do 10 pracovních dní (v Centru poradenství pro obviněné a odsouzené a v centrech terénních programů do 14 dní). Pokud to bude možné a budete o to stát, vedoucí centra se s Vámi sejde a vše Vám vysvětlí i ústně. Řešení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce v příslušném centru.

Odvolání

Nejprve se stížností bude zabývat vedoucí daného centra, v případě, že nebudete s řešením spokojeni, můžete se odvolat, a to k řediteli organizace. Nebudete-li spokojeni ani poté, lze se odvolat ke správní radě organizace. Další odvolání není možné, ale pokud budete mít pocit, že byla porušena Vaše práva, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv.

Má cenu podávat stížnost?

Ano. Vaše stížnost je pro nás zdrojem informací o tom, co bychom při poskytování služeb měli zlepšit.


KONTAKTY PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Vedoucí center: viz stránka s kontakty

Ředitel organizace: Mgr. Ivan Černovský, e-mail: cernovsky@laxus.cz, tel.: +420 605 713 491

Správní Rada: Laxus z.ú., správní rada, Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Veřejný ochránce práv: JUDr. Stanislav Křeček, Údolní 39, 60200 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel: +420 542 542 888