KDE VŠUDE POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY?

LAXUS z.ú poskytuje své služby na území Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického kraje a kraje Vysočina.

Naše ambulantní centra naleznete v:

Centrum adiktologických služeb poskytuje péči klientům ve městě Nymburk.

Kontaktní centra (K-centra) se nacházejí ve městě Hradec Králové a Pardubice.

Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené poskytuje své služby klientům ve věznicích na území krajů:

  • Pardubického,
  • Královéhradeckého,
  • Středočeského,
  • Libereckého,
  • Vysočina.

Centra terénních programů jezdí za svými klienty po městech krajů:

LAXUS z.ú rovněž poskytuje služby Primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.

V případě zájmu o realizaci výzkumu drogových scén a dalších rizikových jevů neváhejte využít služeb našeho Analyticko-výzkumného týmu.