Dne 21. 11. 2019 proběhne další ročník kampaně „Noc venku“, která upozorňuje na problematiku života lidí bez domova. Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou „běžného fungování“ člověka žijícího na ulici. Usiluje o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví.  V Hradci Králové se naše K-centrum podílí na organizaci a od místní komunitní sítě hkfree.org se jim podařilo získat příspěvek 6.000 Kč. Moc děkujeme!

Přijďte nás také podpořit příští čtvrtek. Program bude bohatý. Hudba, divadlo, filmy, diskuse a samozřejmě i spaní venku a následná společná snídaně. Více informací najdete pod tímto odkazem: http://www.nocvenku.cz/.