Ve středu 9. 9. proběhl přednáškový večer, který pořádá Spolek farmaceutů v Hradci Králové. Zváni byli Mgr. Bc. Petr Pavlíček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje, a Bc. Michaela Benešová, DiS., koordinátorka spolupráce s lékárnami. Společně vystoupili s přednáškou na téma: Možnosti spolupráce harm reduction programů a lékáren. V prostorách výukového centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy představili danou problematiku farmaceutům z celého kraje. Děkujeme Spolku farmaceutů za pozvání.

Možnosti spolupráce s lékárnami jsou tématem, kterému se harm reduction programy organizace Laxus z.ú. věnují dlouhodobě. Již v roce 2018 se Analyticko-výzkumný tým zabýval výzkumem dostupnosti injekčních setů v lékárnách Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Lékárny v tomto směru totiž chápeme jako přirozené partnery, s kterými nás pojí společná agenda ochrany veřejného zdraví (zejména v kontextu fenoménu injekčního užívání drog).

Během přednášky byla v nejprve v krátkosti představena organizace Laxus z.ú. a přiblížena činnost harm reduction programů v Královéhradeckého kraji (Centra terénních programů i K-centra). Prostor byl věnován také osvětlení principů harm reduction (minimalizace rizik spojených s užíváním drog) a public health (ochrana veřejného zdraví), jež jsou východiskem pro spolupráci harm reduction programů a lékáren. Zmíněna byla rovněž zahraniční zkušenost v tomto kontextu, představeny různé formy spolupráce, které se již podařily harm reduction programům naší organizace s lékárnami navázat i možnosti spolupráce v budoucnu.

Důležitým tématem se stalo umožnění prodeje injekčních setů v lékárnách. Tyto sety jsou jednou z bazálních forem ochrany veřejného zdraví v kontextu injekčního užívání drog, je tedy důležité, aby byly v lékárnách dostupné. Dále bylo diskutováno vydávání substitučních preparátů, možnost odběru použitých injekčních stříkaček, odkazování do harm reduction služeb či výdej balíčků s harm reduction materiálem.

V rovině úvah do budoucna byla nastíněna i možnost výdeje stříkaček zdarma, potažmo výměnného programu realizovaného lékárnami, nebo například možnosti základního poradenství v oblasti bezpečnějšího užívání či infekčních chorob.

Poslední blok semináře byl věnován workshopu na téma zásady komunikace s intoxikovaným klientem. Seminář byl zakončen podnětnou diskusí a domluvou na prohloubení spolupráce s některými z přítomných lékáren.