Město Náchod se připravuje na otevření ambulantního léčebného programu pro lidi, kteří se potýkají se závislostmi. Ambulantní centrum bude provozovat organizace Laxus, z. ú., která má na Náchodsku zkušenosti s poskytováním Terénního programu. Služba Ambulantního centra by měla začít fungovat v červnu a bude mít otevřeno dva dny v týdnu.

Organizace Laxus, z.ú. působí ve městě Náchod a jeho okolí od roku 2002, kdy ve městě začal fungovat Terénní program pro uživatele návykových látek. “Na základě práce terénních pracovníků dlouhodobě evidujeme zájem o poradenské pracoviště. Připravovaná pobočka Ambulantního centra vychází z potřeb klientů, pro které je časově i finančně náročné tuto službu navštěvovat v Hradci Králové”, říká Eva Mifková, ředitelka organizace Laxus, z.ú.

Služby Ambulantního centra jsou určeny těm, kteří se rozhodli udělat ve svém životě změnu. “Zakázkou klientů je abstinence nebo omezení užívání látky. Do našich ambulantních center zároveň docházejí i partneři nebo rodinní příslušníci klientů, kteří potřebují podporu nebo pomoc se zorientovat v náročné situaci”, doplňuje Eva Mifková. Ambulantní centrum poskytuje služby uživatelům legálních i nelegálních návykových látek, gamblerům a jejich blízkým osobám. Dále službu mohou využít i ti, kteří abstinují a chtějí si abstinenci udržet. Největší zastoupení v léčebném programu patří lidem, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu.

Podle zprávy Národního monitorovacího střediska z roku 2015 se na území ORP Náchod může vyskytovat až 3716 osob, které rizikově užívají alkohol a až 2581 problémových hráčů hazardních her. Organizace Laxus, z.ú. na Náchodsku pracuje s 48 klienty v terénním programu, 5 klientů dojíždí do Kontaktního centra v Hradci Králové a 18 do Ambulantního centra v Hradci Králové. Terénní pracovníci, kteří již na tomto území působí, nemají kapacitu se primárně věnovat otázkám alkoholu nebo gamblingu, stejně jako dlouhodobé péči o ty, kteří usilují o abstinenci.

Služba Ambulantního centra je anonymní, zdarma, klienti se na schůzky objednávají a podmínkou docházení do služby je střízlivý stav. Otevřením Ambulantního centra v Náchodě se rozšíří síť specializovaných adiktologických služeb v Královéhradeckém kraji. Tento trend podporuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v zájmu veřejného zdraví a minimalizace škod spojených se závislostmi. Proces schvalování realizace služby ještě není ukončen. Rada města Náchoda Ambulantní centrum podpořila, nyní žádost postupuje ke schválení Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.