Kontaktní centra a Centra terénních programů Laxus z.ú. se zapojila do studie ADI-COVID-19.

Tuto studii realizuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, jenž je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

V rámci studie je pomocí anamnestického dotazníku a testování na protilátky proti SARS-CoV-2 zjišťována séroprevalence koronavirové infekce mezi pracovníky i klienty center. Dobrovolníci z řad pracovníků i klientů tak budou opakovaně a bezplatně testováni na přítomnost protilátek proti koronavirové infekci.

Zapojení do studie je další formou, kterou můžeme i my přispět k řešení epidemiologické situace!

Více o studii naleznete na: https://www.drogy-info.cz/article/koronavirus/probiha-studie-adi-covid-19/