Potkáváme se s mimořádnou situací, která má dopady i na lidi, kteří řeší problémy se závislostí. O některých dopadech víme, protože zůstáváme s klienty v telefonickém nebo online spojení, některé předpokládáme. O jaké konkrétně jde?

V rámci ambulantní léčby vedeme závislé ke změně životního stylu směrem k vyváženosti. Změna je spojena s plánováním, jasným režimem, vyplněním volného času různými činnostmi. Cílem je naučit se zažívat příjemné pocity a zvládat náročné situace jinak než pomocí alkoholu, drog… Současná karanténní opatření denními pořádky pořádně zamíchala. Někteří lidé nechodí do práce, většina kulturních i sportovních zařízení je zavřena. Je omezen kontakt s druhými lidmi, neměli bychom cestovat. Došlo tedy k výraznému omezení toho, co je možné ve volném čase dělat. U odvykání a abstinence je velmi rizikové nedělat nic, protože nuda bývá jedním z nejčastějších spouštěčů. Stejně tak rizikové jsou konflikty. Díky karanténě spolu rodiny i partneři tráví daleko více času. Pro někoho je to radost, pro někoho příležitost, pro někoho je to stres a „prostor“ pro vracení se k minulým křivdám a nedořešeným sporům. U lidí se závislostí i jejich blízkých bývá těchto nedořešených záležitostí velké množství. Opakem jsou lidé, kteří žijí sami a kvůli omezení kontaktu s přáteli, kolegy v práci, rodinou zažívají samotu. Obecně se lidé potýkají s obavami ohledně financí – jak se změní jejich rozpočet, jaké dopady bude mít situace na jejich práci, případně schopnost splácet dluhy.

Všechny tyto popsané situace mají jedno společné. Vyvolávají napětí, stres, nepříjemné pocity a snižují možnost využití záchytných bodů, které byly již osvojeny. A tak přichází větší chuť na užití alkoholu, drog, hraní nebo sázení. Lidé unikají z reality. Svoje potíže, které se dalším užíváním prohlubují, neřeší, a tak se dostávají do bludného kruhu problémového užívání nebo závislosti.

Důležité je nezůstávat na to všechno sami a říct si o pomoc svým blízkým nebo o odbornou pomoc.

Karanténa může přinášet potíže i lidem, kteří doposud problémy s návykovými látkami neměli. Ve volných dnech lidé prokazatelně pijí více. Proto je i v současné situaci riziko, že určitá část populace přejde z rekreačního užívání alkoholu k rizikovému užívání, které s sebou bude přinášet další problémy. Například už jen přeladění se na pracovní režim a omezení konzumace alkoholu bude po skončení současných opatření pro některé obtížné.

Protože jsou počítačové a online hry ve většině domácností dostupné a působí jako ventil k oproštění se od potíží a nepohody, objevuje se v době karantény jejich zvýšené hraní. To se netýká jen dětí, ale i dospělých. I když může hraní her působit neškodně, může i u něj postupně docházet k nutkání pokračovat dál na úkor jiných činností a povinností až dochází k postupné ztrátě kontroly. A stejně tak jako u jiných závislostí se začínají objevovat komplikace – konflikty v rodině, neplnění pracovních či jiných závazků, podrážděnost, pokud není možné hrát.

Naše zkušenosti z ambulantního centra v době karantény jsou rozmanité. Někteří lidé se přizpůsobili situaci a úspěšně pokračují v abstinenci. Mají společné to, že se jim podařilo nastavit režim. Využívají svůj čas k dodělávání restů, jarnímu úklidu, ale i pomoci druhým lidem – šijí roušky, pomáhají seniorům. Lidé, kteří zrelapsovali, zažívají napětí v rodinných i pracovních vztazích, více na ně dopadá samota a zároveň nemohou dělat to, co jim pomáhalo zátěž ustát. Je zapotřebí přeorganizovat zaběhlé zvyky a hledat nové zdroje. Zároveň se potkáváme s problémy u lidí, kteří potřebují hospitalizaci nebo chtějí vstoupit do pobytové léčby. Tato zařízení jsou v současné situaci většinou nedostupná, a proto dočasně musí lidé situaci zvládnout sami.

A jak tuto situaci ve zdraví ustát? Většina doporučení je platná i pro lidi potýkající se se závislostí nebo abstinující. Pomáhá nastavit si denní režim a držet se ho. Najít způsob, jak uspokojivě trávit čas a jak se odměnit, když se abstinence nebo omezení spotřeby návykové látky daří. A důležité je nezůstávat na to všechno sami a říct si o pomoc svým blízkým nebo o odbornou pomoc, třeba v našich ambulantních centrech nebo na Lince psychosociální pomoci.