Služby Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené poskytujeme klientům ve VV a VTOS ve věznicích Libereckého kraje. Cílem spolupráce s klienty v konfliktu se zákonem je minimalizovat rizika návratu k užívání návykových látek nebo jiné formy návykového chování, které je u klientů cílové skupiny častou příčinou životních selhání a páchání trestné činnosti. Specifikem práce v prostředí věznic je unikátní možnost zprostředkování kontaktu s adiktologickým poradenstvím pro klienty, kteří se s možností řešení svých problémů v identifikované oblasti nikdy nesetkali nebo pro klienty, kteří by do služeb poradenství nikdy nepřišli (obzvláště výrobci a distributoři nelegálních drog). Pro klienty, kteří se rozhodli po konci trestu pokračovat v ambulantní, či pobytové formě léčby, poskytujeme následnou péči, která je svým přesahem mostem mezi motivací k abstinenci  „z donucení“ k motivaci svobodné a dobrovolné.

Podzimní lockdown věznic v roce 2020 neznamenal pro poskytování služeb klientům významné omezení, jelikož všechny věznice byly od léta technologicky připraveny přejít na online formu kontaktu s obviněnými a odsouzenými. Při vyhodnocování ztrát a zisků online formy poradenství jsme došli k závěru, že digitální kontakt s klienty je více vhodný pro poradenskou formu práce, předávání informací a domlouvání konkrétních úkolů, směřujících k naplňování potřeb klientů. Rezervy má online forma především při realizaci prvních kontaktů, domlouvání kontraktu, krizové intervenci nebo terapeutické práci. Terapeutická nadstavba našich aktivit (chtělo by se říct 3D až 4D) se v online prostředí vytrácí, což je pro práci s naší cílovou skupinou klientů škoda, proto jsme byli rádi, že jsme měli možnost návratu k osobním konzultacím během roku 2021. Z vnějších faktorů nám do spolupráce zasáhly i personální změny ve věznicích, které jsou příležitostí a výzvou k rekapitulaci zaběhlých postupů. Zásadních změn však nebylo třeba, vstřícnost věznic v Libereckém kraji je nezpochybnitelným základem dobré praxe, proto je kontinuita naší práce zachována bez omezení. Věříme, že v dalším roce nastane již období stability, které nám umožní i plánování a rozvoj služby, který byl v uplynulém období nejistoty pozastaven.

Děkujeme Libereckému kraji za dlouhodobou finanční podporu naší organizace.