Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat? V Letohradě funguje terénní služba organizace Laxus. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen v případě, když na ulici najdete pohozenou stříkačku.

Terénní program organizace Laxus se zaměřuje na uživatele návykových látek. Jedním z cílů organizace je ochrana veřejného zdraví. Aby kroky k naplnění tohoto cíle byly co nejefektivnější, lidé z organizace spolupracují s Městskou policií a místními lékárnami. “Strážníci Městské policie pomáhají pracovníkům se sběrem pohozených injekčních stříkaček, lékárníci se zase podílejí na výdeji čistého injekčního materiálu, u kterého platí dvojnásob, že čistota je půl zdraví,” říká Tomáš Janků, vedoucí Centra terénních programů Pardubického kraje.

Pokud najdete pohozenou injekční stříkačku, můžete kontaktovat terénní pracovníky organizace Laxus nebo Městskou policii. Co se poté se stříkačkou bude dít? Terénní pracovník nebo strážník stříkačku ve sterilních rukavicích sebere do certifikované nádoby, kterou terénní pracovníci odvezou do spalovny jako nebezpečný odpad. “Během letošního roku nebyla zaznamenaná žádná pohozená injekční stříkačka. To svědčí o dobré práci terénních pracovníků a zároveň zodpovědnosti klientů, kteří do služby docházejí,” doplňuje Tomáš Janků.

Terénní pracovníci dokážou pomoci i lidem, kteří užívají návykové látky jiným způsobem než injekčně. Může se jednat například o kouření THC nebo šňupání pervitinu. Lidé z organizace Laxus také spolupracují s rodinnými příslušníky nebo přáteli lidí, kteří užívají návykové látky. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a anonymně – tedy diskrétně a bez nutnosti sdělovat své osobní údaje. Ve všední dny od 10.00 do 18.00 se může kdokoli obrátit na terénní pracovníky na čísle +420 774 626 301.