Analyticko-výzkumný tým realizuje zejména výzkumy drogových scén a rizikových jevů. Naše výzkumy mají praktický účel i charakter, jsou zaměřeny především na rozvoj služeb Laxus z.ú., avšak svou činnost nabízíme i ostatním subjektům ze státního sektoru, nestátním organizacím i jednotkám samosprávy. Vzhledem k rozličné povaze jevů, jimiž se zabýváme, se při našem bádání pohybujeme na pomezí několika disciplín, zejména však vycházíme z metod sociální antropologie, a to kvůli důrazu, který klademe na terénní kvalitativní výzkum. Při sběru dat a jejich analýze/interpretaci využíváme etnografických přístupů (mapování prostředí, důraz na pobyt v terénu, na  pozorování, popis a interpretaci), inspirujeme se rovněž postupy zakotvené teorie (induktivní vznik teorie z dat sebraných v terénu) či metodologií Rapid asessment and response (rychlé a efektivní zhodnocení výskytu rizikových jevů a návrhy intervencí).


Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?

– Analýza drogové scény

– Výzkumy rizikového či závislostního chování a návrhy vhodných intervencí

– Analýza potřeb vybraných cílových skupin uživatelů sociálních služeb


ANALYTICKO-VÝZKUMNÝ TÝM 

Bc. Artem Vartanyan – vedoucí analyticko-výzkumného týmu, tel: +420 733 531 078

Mgr. Bc. Petr Pavlíček – sociální antropolog, sociální pracovník, terénní pracovník

Konzultace výzkumné činnosti:

Mgr. Ing. Jiří Staníček – adiktolog, sociální pracovník, poradenský pracovník

Mgr. Blanka Kissová – sociální antropoložka


Dosavadní realizace výzkumné činnosti:


V případě zájmu o výzkumnou a analytickou činnost nás kontaktujte.