Analyticko-výzkumný tým realizuje zejména výzkumy drogových scén a rizikových jevů. Naše výzkumy mají praktický účel i charakter, jsou zaměřeny především na rozvoj služeb Laxus z.ú., avšak svou činnost nabízíme i ostatním subjektům ze státního sektoru, nestátním organizacím i jednotkám samosprávy. Vzhledem k rozličné povaze jevů, jimiž se zabýváme, se při našem bádání pohybujeme na pomezí několika disciplín, zejména však vycházíme z metod sociální antropologie, a to kvůli důrazu, který klademe na terénní kvalitativní výzkum. Při sběru dat a jejich analýze/interpretaci využíváme etnografických přístupů (mapování prostředí, důraz na pobyt v terénu, na  pozorování, popis a interpretaci), inspirujeme se rovněž postupy zakotvené teorie (induktivní vznik teorie z dat sebraných v terénu) či metodologií Rapid asessment and response (rychlé a efektivní zhodnocení výskytu rizikových jevů a návrhy intervencí).


NAŠE SLUŽBY

  • Analýza drogové scény
  • Výzkumy rizikového či závislostního chování a návrhy vhodných intervencí
  • Analýza potřeb vybraných cílových skupin uživatelů sociálních služeb

NÁŠ TÝM

Mgr. Ivan Černovský – vedoucí analyticko-výzkumného týmu

Konzultace výzkumné činnosti:

Mgr. Ing. Jiří Staníček – adiktolog, sociální pracovník, poradenský pracovník


NAŠE DOSAVADNÍ REALIZOVANÉ VÝZKUMY


V případě zájmu o výzkumnou a analytickou činnost nás kontaktujte.