Omezení provozu!

Omezení provozu jednotlivých center! Vzhledem k pandemické situaci a opatřením vlády, a protože chceme eliminovat možnost nákazy pracovníků a možnost šíření nákazy mezi klienty, přistupujeme k následujícím opatřením: K-centra: s okamžitou platností poskytují pouze výměnný injekční program. Centra terénních programů: s okamžitou platností vyjíždí do terénu pouze po předchozí domluvě s klienty, poskytují pouze výměnný injekční […]

Read more
„Dlouhodobě místo na kvantitu dáváme důraz na kvalitu,“ říká ředitelka organizace Laxus Eva Mifková

Bc. Eva Mifková působí v sociálních službách pro uživatele drog řadu let. Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové. Pracovala v terénu i v K-centru a nyní se kromě řízení organizace věnuje např. supervizi či lektorování.   Jak byste zhodnotila rok 2019? Rok 2019 byl rok, který znamenal změny ve financování, při nichž se nám […]

Read more
Vyjádření ke Comunitě in Dialogo

Dne 28. 11. 2019 se ve městě Dobruška konala prezentace aktivit Centra terénních programů Královéhradeckého kraje Laxus z. ú. (dále CTP), nazvaná: Drogová scéna – terénní program Laxus v ORP Dobruška. CTP, v zastoupení vedoucího centra Bc. Petra Pavlíčka a terénní pracovnice Mgr. Magdalény Erdingerové, prezentovalo poskytované služby v této lokalitě a charakterizovalo situaci na drogové scéně v ORP […]

Read more
Aleš Vaněk byl oceněn plaketou

Dne 12. 12. 2019 byl oceněn Plaketou Vězeňské služby ČR I. stupně za mimořádné a dlouholeté zásluhy při rozvoji humanizace a demokratizace českého vězeňství. Gratulujeme!

Read more
Poděkování za spolupráci v roce 2019

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městům, krajům, ministerstvům i soukromým firmám a všem našim příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2019. Díky těmto donátorům jsme mohli úspěšně pracovat s uživateli drog či alkoholu, patologickými hráči, lidmi v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, rodinnými příslušníky, partnery a dalšími […]

Read more
Noc venku v Hradci Králové

Dne 21. 11. 2019 proběhne další ročník kampaně „Noc venku“, která upozorňuje na problematiku života lidí bez domova. Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou „běžného fungování“ člověka žijícího na ulici. Usiluje o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a […]

Read more
Co dělat, pokud najdete použitou injekční stříkačku?

Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat? V Letohradě funguje terénní služba organizace Laxus. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen v případě, když na ulici najdete pohozenou stříkačku. Terénní program organizace Laxus se zaměřuje na uživatele návykových látek. Jedním z cílů organizace je ochrana veřejného zdraví. Aby kroky […]

Read more
Ambulantní centrum nabízí poradenství pro rodinu i jednotlivce

Slovní spojení bezstarostné mládí neplatí pro všechny. Období, ve kterém se dítě mění v dospělého člověka může být spojené s mnoha překážkami a riziky. Někdy se to všechno semele tak, že je pro mladého člověka těžké se v situaci orientovat. Nelibě může nést pubertu jednoho teenagera celá rodina. Každou středu otevírají pracovníci organizace Laxus dveře […]

Read more
S pohozenou stříkačkou Vám pomůžou pracovníci z organizace Laxus

Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat? V Novém Bydžově funguje terénní služba organizace Laxus. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen v případě pohozené stříkačky, ale i v situaci, kdy někdo z vašich blízkých užívá drogy. Terénní pracovníci z organizace Laxus pravidelně navštěvují město Nový Bydžov. Tento rok […]

Read more
Terénní pracovníci pomáhají v Sadské chránit veřejné zdraví

Terénní pracovníci organizace Laxus jezdí každý týden do města Sadská. Mezi jejich hlavní činnost patří práce s uživateli návykových látek. Taková práce obnáší především manipulaci s injekčními stříkačkami a starost o to, aby co nejmenší množství použitých jehel skočilo v ulicích města. To se letos překvapivě daří. Fakt, že se letos organizaci Laxus daří držet […]

Read more